ZÁUJMOVÉ ÚTVARY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

 
Záujmový útvar Miesto realizácie Zodpovedný Čas /deň
  Volejbal a iné športy telocvičňa Mgr.M.Kundľa 14.30-16.30/
štvrtok
Plavecký Mirka Nešpora, bazén
PhDr.B.Vasková
Mgr.J.Brhlíková
Mgr.V.Mišenko
14.30 - 16.30/
štvrtok
 

Základy gymnastiky

telocvičňa Mgr.A.Lešigová 14.30-16.30/streda
  Lego P. A Mgr.E. Mertová 13.00 - 17.00/
pondelok
  Angličtina - konverzácia podľa dohody Mgr.A.Puchalová podľa dohody
Folklórny súbor ďatelinka II.A B.Šefčíková 15.00-17.00/
piatok
  Atletická a športová príprava telocvičňa Mgr.M.Kundľa 14.30-16.00/
piatok
  Rozhlasový VI.A PaedDr.A.Pekárová 14.30-16.30/
utorok
Turisticko-prírodovedný príroda Mgr.V.Lenz podľa dohody
  Tanečný I P.B PaedDr.P.Schneiderová 13.00-15.00/
utorok
  Tanečný II P.A J.Slivková 14.30-16.30/
streda
Pohybom k zdraviu telocvičňa Mgr.V.Mišenko 14.15-16.00/
streda
Výtvarný I III.A Mgr.I.Kučová 14.00-16.00/
utorok
Výtvarný II učebňa VV Mgr.M.Režnická 14.20-16.00/
pondelok
  Počítačový I
 
učebňa informatiky Mgr.M.Vozáriková 14.30-16.30/
pondelok
  Počítačový II učebňa informatiky Mgr.M.Križanová 14.30-16.30/štvrtok
  Počítačový III učebňa informatiky Mgr.A.Kupská 12.30-14.30/
pondelok
  Počítačový IV učebňa informatiky Mgr.M.Križanová 13.40-15.40/
streda
  Čarovná matematika III.B Mgr.M.Pavlovská 13.00-15.00/
pondelok
Literárny  III.A Mgr.I.Kučová 13.00-15.00/
pondelok
  Spevácky I.B Mgr.J.Brhlíková 11.45-13.45/
pondelok
  Hudba
pre deti
knižnica PaedDr.P.Schneiderová, PhD. 12.00-14.00/
pondelok
  Malý speváčik P.A PhDr.B.Vasková 12.45-14.45/
utorok
  Počítačový V učebňa informatiky Mgr.M.Križanová 12.50-14.50/
utorok
  Krížom-krážom   Mgr.V.Lenz 14.20-16.20/
utorok
  Vševed V.A PaedDr.M.Vozáriková 13.30-15.30/
utorok
Mladý vedec chemické laboratórium RNDr.M.Širý 14.30-16.30/
utorok
  Výtvarný krúžok P.A Mgr.S.Marcinová 12.00-14.00/
streda
  Tvorivé dielne I.B Mgr.J.Brhlíková 12.35-14.35/
streda
  Spoznávanie Biblie V.B Mgr.M.Kališová 14.30-16.30/
streda
  DFS Ďatelinka II.A B.Šefčíková 13.00-15.00/
streda
  Malý prírodovedec IV.B PaedDr.A.Vojtášová 13.00-15.00/
štvrtok
  Šikovné ruky IV.A Mgr.Ľ.Uhlárová 13.00-15.00/
štvrtok
  Malý šéfkuchár učebňa VYV Mgr.A.Kašprišinová 13.00-15.00/
štvrtok
  Matematický   Mgr.M.Kľučárová 13.40-15.40/
štvrtok
  Literárne všeličo VI.A PaedDr.A.Pekárová 13.35-15.35/
štvrtok
  Hravé čítanie   Mgr.I.Lenzová 13.40-15.40/
štvrtok
 
 
PaedDr.P.Schneiderová

1. stupeň

  Záujmový útvar Miesto realizácie Zodpovedný Čas /deň
Športový telocvičňa
Mgr. Papcunová
14.00 - 15.30/
utorok
  Lego V.A Mgr. Kučová 13.00 - 14.30/
utorok
  Lego II P.C Mgr. Uhlárová 13.00 - 14.30/
pondelok
  English Expert 3.-4. ročník IX.A PaedDr. Lange 14.00-15.30/
utorok
Recitačný P.A PhDr.Vasková 12.45-14.15/
pondelok
  Tanečný  telocvičňa Mgr. Šoltisová 13.00-14.30/
pondelok
Športové hry telocvičňa Bc. Demčák 14.00-15.30/
štvrtok
Výtvarný  učebňa VYV Mgr. Kolarčiková 14.00-15.30/
streda
Dramatický IV.B Mgr. Vaňová 12.45-14.15/
streda
 
 
PaedDr.P.Schneiderová

 

2. stupeŇ

  Záujmový útvar Miesto realizácie Zodpovedný Čas /deň
Športové hry telocvičňa
Bc. Demčák
14.00 - 15.30/
pondelok
  Ruský jazyk - konverzácia IX.A Mgr. Puchalová 13.45 - 15.15/ štvrtok
Rozhlasové okienko učebňa INF PaedDr.Háberová 13.45-15.15/
streda
Turistický I príroda Mgr.Lenzová sobota
Turistický II príroda Mgr. Lenz sobota
Výtvarný  učebňa VYV Mgr. Kolarčiková 14.00-15.30/
štvrtok
Matematický pre 9. ročník IX.A Mgr. Križanová 13.40-15.10/
utorok
Dramatický IV.B Mgr. Vaňová 12.45-14.15/
streda
  Tanečný telocvičňa Bc. Demčák 14.00-15.30/
pondelok
 
 
PaedDr.P.Schneiderová

 

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Ako vybrať krúžok pre dieťa

V týchto dňoch deti a rodičia riešia voľno časové záujmové útvary - krúžky pre svoje deti. Ako si vybrať z množstva krúžkov, tréningov, aktivít ? - to je otázka dňa, najmä, ak sa školy predbiehajú v pestrej ponuke.

Iní rodičia stoja pred rozhodnutím, či by nebolo  lepšie nechať deti doma a nezaťažovať   ich aj mimo školy. Odpoveď znie: Nie, nebolo. Veď dnes už vieme, že život je pohyb, zmena a tohoročné školské motto hovorí, že aj myslenie je pohyb.

Ako si teda vybrať krúžok?

Milí rodičia, najmä mladších žiakov:

  • neplňte si cez deti  svoje neuskutočnené sny (futbalové, hokejové, tanečné, umelecké a pod.)
  • nedajte na vplyv okolia.

Vybrať si krúžok preto, lebo sa mu páči pani učiteľka/ pán učiteľ, tréner, chodia tam kamaráti, vyhovuje  čas a miesto krúžku? Samá voda. Po niekoľkých hodinách ho práca v takom krúžku prestane baviť a nespokojnosť, nuda a na to číhajúce menšie - väčšie problémy sú na svete.

Ako teda objaviť a rozvíjať skrytý talent?

Z vlastnej skúsenosti, keď som sa snažila byť dokonalou matkou (veď učiteľka), môžem povedať, že vždy zvíťazí dieťa, za ktoré chceme my, rodičia,  rozhodovať. V mojej rodine som  hru na hudobný nástroj presadzovala viac-menej úspešne počas celej základnej školy, no od ukončenia deviatky, nezaznel u nás ani tón. Zato plávanie a IKT pretrvali dodnes. Záujmy, aj keď krátkodobé, určite spestria a obohatia detstvo, ale môžu aj potlačiť alebo odviesť pozornosť úplne iným smerom.

Čo navrhujem?

V tejto škole už funguje podobný návod:

Angličtina metódou Jolly Phonics sa niekoľkokrát do roka prezentuje formou otvorených hodín pre deti rodičov i učiteľov. Veď raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť.

Prečo to neurobiť aj s krúžkami ?  Prvé hodiny nech deti absolvujú nezáväzne a vyskúšajú si viac krúžkov a uvidí sa, čo ich chytí...

Ak nám ide o dieťa, nie o svoje a školské záujmy, zmeňme prístup na:  príde, pozrie a zistí. Ale potom už podporme a rozvíjajme tento záujem či malý – veľký talent.

Mgr. M. Krištofová

 

Záujmové útvary. Musíme, chceme  či môžeme ?

Milí žiaci, druhá a tretia možnosť je správna,  v prípade, že sa rozhodujete, aký krúžok vyhovuje vašim záujmom, čo nové sa chcete naučiť a ktorý z našej ponuky si vyberiete.  Vedúci krúžkov čakajú práve na vás, zabehnite sa  prihlásiť a svoj voľný čas využijete veselo, tvorivo  a zmysluplne.

Štát aj tento rok poskytne žiakom na základných  školách do 10. septembra vzdelávacie poukazy. Tie môžu žiaci využiť na záujmové vzdelávanie, tzv. krúžky. Kde poukaz použijú, sa musia rozhodnúť do 25. septembra, kedy ho musia odovzdať škole alebo školskému zariadeniu, v ktorom budú krúžok navštevovať.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020