Zápis do materskej školy

ZÁPIS PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Do materskej školy: od 3.5.2021 do 17.5.2021 

Online zápisný lístok môžete vypĺňať až od 3. mája 2021 do 17. mája 2021. 

Doručené zápisné lístky pred uvedeným dátumom nebudú akceptované. 

Zápisný lístok do materskej školy bude zverejnený v priebehu mesiaca apríl. 

V PRÍPADE OTÁZOK NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ: 

+421 905 846 748

zapis.matica@gmail.com

ZÁPIS PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

 

 

Do prípravného ročníka: od 1.4.2021 do 15.6.2021

Do prvého ročníka základnej školy: od 1.4.2021 do 30.4.2021

Do materskej školy: od 1.5.2021 do 31.5.2021 

Online zápisný lístok sa nachádza na tejto strane nižšie.

 

V PRÍPADE OTÁZOK NÁS MÔŽTE KONTAKTOVAŤ: 

+421 905 846 748

zapis.matica@gmail.com

Viac informácií o zápise nájdete tu:

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2020/2021