Zápis do 2. - 9. ročníka

Zápisný formulár do 2. - 9. ročníka ZŠ
Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022