Mgr. Silvia Turčíková

 

 

Vyštudovala som odbor logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Celý môj doterajší profesijný život sa spája so Základnou školou Matice slovenskej 13 v Prešove, kde pracujem už od roku 2009. Vo svojej práci sa venujem žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou – od tých najmladších prípravkárov až po deviatakov. Vykonávam odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky a terapie jednotlivých druhov narušenej komunikačnej schopnosti u žiakov našej školy a tiež logopedické poradenstvo a konzultácie rodičom žiakov.

Práca logopéda je častokrát mravčou prácou, pretože jej výsledky sa nedostavia hneď a drobné pokroky, ktoré žiak dosahuje, si jeho okolie ani nemusí spočiatku všimnúť. Rozmanitosť žiakov, rozdielnosť rečových a jazykových porúch, s ktorými sa u žiakov stretávam, si v celom tomto procese neustále vyžaduje individuálny prístup ku každému z nich. A práve to je to jedinečné, čo ma na tejto práci baví najviac a nedovolí mojej práci „zovšednieť“.

 

Pridané: 16.3.2021

Mgr. Silvia Turčíková

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022