Mgr. Mária Pavlovská

Mgr. Mária Pavlovská

Moja cesta za poslaním učiteľky sa začala na Pedagogickej fakulte v Prešove, kde som vyštudovala špeciálnu pedagogiku. Svoje vzdelanie som si následne rozšírila o odbor primárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pedagogickú prax som začala na ZŠ Matice slovenskej 13, kde učím deti, ktoré trápi neposlušný jazýček a aj žiakov, pre ktorých je  učenie trošku trápenie, pretože sa musia popasovať s poruchou učenia. Snažím sa im pomôcť a nájsť spôsob ako učenie  zvládnuť tak, aby z neho mali radosť. Do školskej praxe sa snažím vnášať inovatívne metódy a formy vzdelávania, ako napríklad metódu splývavého čítania Sfumato, ktorú sa mi na našej škole podarilo v praxi overiť s veľmi dobrými výsledkami.  Budúci školský rok sa veľmi teším na nových prváčikov, na ich rozžiarené očká a očakávanie, čo všetko ich v škole čaká. Verím, že sa na rozprávkovej ceste za poznaním zoznámime s písmenkami a číslami, z ktorých sa stanú naši dobrí kamaráti, a tak postavíme pevný pilier pre ich ďalšie  vedomosti a vzdelanie.

Pridané: 20.3.2019, Mgr. M. Pavlovská

Moja cesta za poslaním učiteľky sa začala na Pedagogickej fakulte v Prešove, kde som vyštudovala špeciálnu pedagogiku,  svoje vzdelanie som si následne rozšírila o odbor primárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pedagogickú prax som začala na ZŠ Matice slovenskej 13, kde učím deti, ktoré trápi neposlušný jazýček a aj žiakov pre ktorých je  učenie trošku trápenie, pretože sa musia popasovať s poruchou učenia. Snažím sa im pomôcť a nájsť spôsob ako učenie  zvládnuť tak, aby z neho mali radosť. Do školskej praxe sa snažím vnášať inovatívne metódy a formy vzdelávania, ako napríklad metódu splývavého čítania Sfumato, ktorú sa mi na našej škole podarilo v praxi overiť s veľmi dobrými výsledkami.  Budúci školský rok sa veľmi teším na nových prváčikov, na ich rozžiarené očká a očakávanie, čo všetko ich v škole čaká. Verím, že sa na rozprávkovej ceste za poznaním zoznámime s písmenkami a číslami, z ktorých sa stanú naši dobrí kamaráti a tak postavíme pevný pilier pre ich ďalšie  vedomosti a vzdelanie.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020