Mgr. Iveta Kučová

Mgr. Iveta Kučová

Učiteľkou som chcela byť odjakživa. Bola to moja prirodzená voľba, lebo som vyrastala v učiteľskej rodine a školské prostredie mi bolo odmalička blízke. Preto som vyštudovala Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte v Prešove. Za tridsať rokov pedagogickej praxe som sa stretla s množstvom rôznych, zaujímavých a výnimočných detí. Najradšej však učím prváčikov. Je to pre mňa vždy veľká radosť aj výzva. Mám s nimi toľko plánov a teším sa, že spoločne vytvoríme  jedinečnú školskú rodinu. Spoznáme nielen zázračné krajiny čísel a písmen, ale naučíme sa tisíc malých i veľkých vecí potrebných pre život. Myslím si, že nástup žiakov do prvej triedy základnej školy predstavuje aj pre deti a ich rodičov veľkú životnú zmenu. Je to veľmi pekné i dôležité obdobie potrebné na to, aby prváci zvládli neľahké úlohy v rozumovom poznávaní, vnímaní, rozvíjali svoju pozornosť, pamäť, reč, osobnostnú i pracovnú vyspelosť. Mám radosť, keď prváčikov na tejto ceste poznávaním môžem sprevádzať, povzbudzovať a pozitívne motivovať tak, aby všetci nové úlohy úspešne zvládli. Keď sa nám to podarí a  deti sú v škole šťastné, majú z učenia radosť, vtedy som spokojná aj ja.

Pridané: 19.3.2019, Mgr. I. Kučová

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020