Mgr. Ivana Melník Bačková

Mgr. Ivana Melník Bačková

Volám sa Ivana Melník Bačková

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy som hľadala niečo, čo by bolo spojené s mojím stredoškolským vzdelaním. Mojím snom bola práca s deťmi a rozvíjať ich potenciál. A našla som,  stala som sa školským logopédom. V živote som mala výzvy ako pomôcť deťom, aj v tých najťažších  životných situáciách.

Tým, že každé dieťa je iné aj tu pri tejto práci  je potrebné pochopiť dieťa a nájsť si spoločnú cestu, aby tá pomocná ruka bola včasná.

Venovala som sa hospitalizovaným detičkám v Základnej škole J. A. Reimana v Detskej fakultnej nemocnici v Prešove,  časom som pracovala ako školský logopéd na Spojenej škole P. Sabadoša v Prešove.  V súčasnosti pôsobím na Základnej škole Matice slovenskej 13, kde  pracujem od roku 2009 ako školský logopéd. Prácou školského logopéda je predchádzať, odstrániť alebo zmierniť prejavy narušenej komunikačnej schopnosti smerujúce k prekonávaniu bariér vo výchove a vzdelávaní dieťaťa s cieľom podporiť vývin a rozvinúť maximálny možný potenciál dieťaťa s narušenou komunikačnou schopnosťou pre potreby jeho ďalšieho vzdelávania, inklúzie a zmeny kvality života.

V mojej práci  sa opieram o inovatívne metódy, ktoré posúvajú  efektivitu mojej práce. Počas mojej praxe som spoznala deti,  ktoré ma posúvali ďalej. V logopédii som začala pracovať s neinvazívnou metódou EEG Biofeedback, v ktorej pôsobím ako supervízor.

Moja práca ma napĺňa, teším sa na každé stretnutie s deťmi. Veľmi ma teší, ak sa na naše opätovné stretnutia vracajú s úsmevom a radosťou.

Držím sa hesla

…aby každé dieťa malo rovnakú šancu naplno rozvíjať svoj potenciál

Pridané: 04.02.2021, Mgr. Ivana Melník Bačková

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022