Zapísať svoje dieťa môžete od 1.4.2020 - 30.4.2020 od 08.00 hod. - 15. 00 hod. v zborovni školy.

Virtuálna prehliadka školy

Vážení návštevníci našej webovej stránky,

pozývame Vás na virtuálnu prehliadku našej školy. Pohodlne sa usaďte a nechajte sa niesť príjemnou atmosférou.

Ak sa Vám u nás zapáči, pokojne nás môžete osobne navštíviť. Budeme sa tešiť na naše spoločné osobné stretnutie.

 Virtuálna prehliadka školy 

zápis do Prípravného a 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

 

Vážení rodičia a milí predškoláci!

Pozývame Vás na slávnostný zápis do prípravného a 1. ročníka.

Termín zápisu: streda 1. 4. 202016.00 hod. - 19.00 hod.

Tešíme sa na Vás!

V prípade otázok nás môžte kontaktovať: 

+421 905 846 748, email zs.matica@gmail.com

Zápisný lístok pre školský rok 2020/2021

Zapísať svoje dieťa môžete od 1.4.2020 - 30.4.2020 

od 08.00 hod. - 15. 00 hod. v zborovni školy.

 

Zapísať svoje dieťa do prípravného ročníka môžete až do 30.8.2020.

Matičkoviny 2020

Matičkoviny 2019.pdf (966240)

 

POZOR, zmena školských obvodov 

Mesto Prešov podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vy d á v a  Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Z toho dôvodu prijmeme žiakov z iného obvodu len v tom prípade, ak škola bude disponovať voľnými miestami.

Základná škola, Matice slovenskej č. 13:

Bjôrnsonova, Jána Béreša, Jána Nováka, K Starej tehelni (čísla 4, 5), Kotrádova, Matice slovenskej, Mukačevská, Na Rúrkach, Námestie Kráľovnej pokoja, Pod Rúrkami, Pôschlova, Rezbárska, Vlada Clementisa, Volgogradská, Tarasa Ševčenka (párne čísla),  Tarjányiho, Tehelná.

Obce: Bzenov (žiaci 5. - 9. ročníka), Janov (žiaci 1. - 9. ročníka)

Poznámka: Cestovné náklady na dopravu žiaka do školy budú preplatené iba vtedy, ak bude žiak navštevovať školu vo svojom školskom obvode, t. z. žiakom z obcí Bzenov a Janov bude preplatené cestovné len vtedy, ak budú navštevovať ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov. 

  Aké doklady potrebujete?

( pre žiakov  do prípravného ročníka)

  • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast / potvrdenie k odkladu povinnej školskej dochádzky
  • odporúčanie logopéda /z logopedickej ambulancie, ktorú dieťa navštevuje/
  • závery diagnostických vyšetrení vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva – psychológ, špeciálny pedagóg

 

Na zápis si nezabudnite priniesť:

  • občiansky preukaz

  • rodný list dieťaťa

INFORMÁCIE k  online zápisu žiakov do prípravného a prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 - Vyplnený dotazník akceptujeme až po 1.4.2020.

Tento dotazník sme sa rozhodli vytvoriť vzhľadom na časové zaneprázdnenie rodičov.  Dotazník môžete vyplniť online doma alebo v práci. Údaje z neho budú zadané do informačného systému školy ( ASC- agenda). Výrazne sa tým skráti doba vybavenia zápisu. Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie. Veríme, že oceníte tento moderný spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova, namiesto niekedy aj pár hodinového čakania. Položky označené  hviezdičkou sú povinné. Údaje vypíšte, prosím, aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne).

Ak v dotazníku uvediete svoj email, odošleme Vám na uvedenú emailovú adresu potvrdenie, že sme údaje dostali v poriadku.

 

Vyplnením a odoslaním online dotazníka beriete zodpovednosť za pravdivosť údajov a dávate súhlas so spracovaním uvedených údajov pre potreby školy v súlade so zákonom č. 428/2002 o osobných údajoch.

Zápisný lístok - 2020/2021

Zvoľte súbor

Vieme vám pomôcť

V súčasnosti prebieha u detí v materských školách posúdenie ich školskej zrelosti. Rodičia detí, u ktorých je táto zrelosť nedostatočná, si môžu vybrať z dvoch možností. Prvou je zopakovanie celého roku predškolskej výchovy v materskej škole a druhou je návšteva tzv. PRÍPRAVNÉHO ROČNÍKA v ZŠ, ktorý každoročne otvárame.

Využite pre svoje dieťa túto možnosť namiesto klasického odkladu povinnej školskej dochádzky a návratu do materskej školy. Bude to najlepší krok pre jeho rozvoj a napredovanie. Maximálny počet detí, ktoré môžeme prijať, je 40.
Základná škola Matice slovenskej 13 v Prešove má dlhoročné skúsenosti s riešením problémov detí, ktorým bola odložená povinná školská dochádzka.
Malí prípravkári navštevujú triedy s maximálnym počtom 10 detí. Rozvrh hodín tvoria predmety „veľkých školákov“ – t.j. slovenský jazyk /3/, matematika /3/, individuálna logopedická intervencia /7/, výtvarná, hudobná a telesná výchova.
Špecifickým predmetom je Anglický jazyk hrou. Na hodinách anglického jazyka realizujeme metódu Jolly Phonics - multi-zmyslový aktívny program navrhnutý špeciálne pre malé deti. Tréning Jolly Phonics získal dňa 27. novembra 2014 akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Skúsení logopédi pracujú s deťmi 7 hodím týždenne/jedna trieda.
Na vyučovacích hodinách prebieha Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. Fonematické uvedomovanie je „metaschopnosť“. Ide o schopnosť predstaviť si hláskovú a slabikovú štruktúru slova v mysli.

Keby sa pre prípravný ročník rozhodlo viac rodičov, potešilo by to tých, ktorým sa neušlo miesto pre deti v materských školách.
Odklad školskej dochádzky chráni deti pred neurotizáciou zo školského neúspechu. Mohlo by sa stať, že deti po niekoľkých týždňoch nezvládnu povinnosti, začnú v škole zlyhávať a musia sa vrátiť späť do materskej školy. Takáto situácia je pre dieťa i rodiča psychickou traumou.

 

Kým pôjdete do školy

Tu si môžete stiahnúť praktickú príručku, v ktorej nájdete zopár rád užitočných pre vstup do školy. 

Príručka

 

Ako prebieha zápis

Počas zápisu pedagóg chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom (či rozozná, farby, základné geometrické tvary, pomerové množstvo, veľkosť, prípadne kreslí obrázok alebo rozpráva podľa obrázku, recituje básničku alebo spieva pesničku).

Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu.

Rodič vyplní potrebné tlačivá s údajmi o dieťati a dostane základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť, prípadne zaplatí príspevok na učebné pomôcky.  

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Montaje creado Bloggif
Komentáre
Katarina Timkova

Katarina Timkova  ziadny stres ci skusanie .. deti sa hrali s Olafom ci Mickeym a my rodicia vo vedlajsej triede vypisovali papiere a pili kávu 

Mária Dubecká
Mária Dubecká super, ake detičky boli uvoľnené a nie v strese, prajem Adamkovi aby sa mu v škole darilo ..

 

Dobrá škola otvára brány, triedy a srdcia učiteľov nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Rodičom môžeme zodpovedne a profesionálne garantovať, že ako jedinečný diamant budeme tvarovať a zušľachťovať to najvzácnejšie, čo našim učiteľom s dôverou zveria. Svoje dieťa. Stred nášho profesionálneho vesmíru.  Keďže cítime podporu rodičov, ktorí veria, že zápisom do našej školy urobili dobrý krok pre budúcnosť svojho potomka, očakávania určite naplníme.
Riaditeľstvo ZŠ Matice slovenskej 13  všetkým rodičom srdečne ďakuje za prejavenú dôveru a teší sa na úspechy detí  tak, ako sa rodičia tešili na ich prvé slovo a prvé krôčky. Sme tu vždy pre vás...

V našom prípravnom ročníku  sa žiaci pripravujú na  vstup do prvého ročníka pomocou Eľkoninovho šlabikára a metódy fonematického uvedomovania hlások.

Viac..

Naši prípravkári sa učia anglický jazyk metódou JOLLY PHONICS. Viac...

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktujte nás

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020