Zapísať svoje dieťa do prvého a prípravného ročníka môžete od 1.4.2021 do 30.4.2021 elektronicky.

ZMENA NÁZVU ŠKOLY

V školskom roku 2021/2022

Základná škola Matice slovenskej 13 v Prešove

mení svoj názov a adresu školy.

od 1. septembra 2021:

Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja č. 4 v Prešove

 

zápis pre školský rok 2021/2022

 

 

Do prípravného ročníka: od 1.4.2021 do 30.4.2021 

(Dokumentáciu dieťaťa pre zaradenie do prípravného ročníka je nutné doručiť škole najneskôr do 15.6.2021)

Do prvého ročníka základnej školy: od 1.4.2021 do 30.4.2021

Do materskej školy: od 3.5.2021 do 17.5.2021 

Poznámka: Preradiť svoje dieťa z inej materskej školy do našej materskej školy môžete aj po termíne 17. mája 2021 až do 15. septembra 2021, resp. do naplnenia tried. 

Ak máte záujem o špecifickú prípravu vášho dieťaťa na vstup do základnej školy, môžete svoje dieťa prihlásiť do tzv. prípravného ročníka v materskej škole. Deti budú v tejto triede pripravované inovatívnym spôsobom.  

V prípade otázok nás môžte kontaktovať: 

+421 905 846 748

zapis.matica@gmail.com

PRIHLÁŠKA - do základnej a materskej školy

Vážení rodičia,

vítame Vás na stránke našej školy. Zápis detí do materskej školy, prípravného a prvého ročníka základnej školy sa v tomto čase realizuje online formou. V mesiaci máj/jún pripravujeme zábavné popoludnie pre zapísané deti, počas ktorého sa stretnú so svojimi budúci pani učiteľkami a novými spolužiakmi.

Pred vyplnením prihlášky si, prosím, pozorne prečítajte nasledujúce informácie:

1. Rodný list

Rodný list, ktorý bude Vami oskenovaný a priložený k elektronickej prihláške, bude použitý výlučne na overenie osobných údajov dieťaťa a zákonného zástupcu. Po overení bude tento rodný list vymazaný z elektronického systému. Nebude sa tlačiť. Prihláška Vášho dieťaťa bude vytlačená bez rodného listu.

2. Skratky použité v prihláške

CPPPaP – centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Levočská 7, Prešov a iné.

CŠPP – centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (v Prešove: Hurbanistov 6, Átriová 5).

3. Psychologické a logopedické vyšetrenie dieťaťa

Pokiaľ dieťa nebolo vyšetrené v uvedených organizáciách, ponúkame Vám možnosť absolvovať psychologické a logopedické vyšetrenie priamo na našej škole, a to v termíne od 24.5. do 4.6.2021. Vyšetrenie dieťaťa zabezpečuje SCŠPP – súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov.

Táto ponuka vyšetrení sa týka iba detí, ktoré budú navštevovať prípravný ročník alebo detí, ktoré v prvom ročníku potrebujú logopedickú a inú odbornú starostlivosť.

V prípade záujmu o nami ponúkané vyšetrenia, uveďte túto skutočnosť do Poznámky v elektronickej prihláške.

4. Detská odborná ambulancia

Pokiaľ s dieťaťom pravidelne navštevujete detské odborné ambulancie, napr. alergológia, kardiológia, imunológia, neurológia, ortopédia a pod., uveďte to v elektronickej prihláške. V prípade väčšieho množstva ambulancií uveďte potrebné údaje do Poznámky.

5. Súrodenci

Ak zapisujete dieťa do prípravného/prvého ročníka a zároveň budete vypisovať v máji aj prihlášku pre ďalšie svoje dieťa do našej materskej školy, uveďte nám, prosím, v časti Poznámka jeho meno a priezvisko.

6. Iné

Pokiaľ máte na nás iné požiadavky, návrhy či nápady, uveďte to v Poznámke.

 

Povinná príloha k žiadosti/prihláške do prípravného ročníka:

Odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast

 

Materská škola

Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/zapis-do-materskej-skoly/zapis-do-materskej-skoly/

školský obvod

Mesto Prešov podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vy d á v a  Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Z toho dôvodu prijmeme žiakov z iného obvodu len v tom prípade, ak škola bude disponovať voľnými miestami.

Základná škola, Matice slovenskej č. 13:

Bjôrnsonova, Jána Béreša, Jána Nováka, K Starej tehelni (čísla 5), Kotrádova, Matice slovenskej, Mukačevská, Na Rúrkach, Námestie Kráľovnej pokoja, Pod Rúrkami, Pôschlova, Rezbárska, Vlada Clementisa, Volgogradská, Tarasa Ševčenka (párne čísla),  Tarjányiho, Tehelná.

Obce: Bzenov (žiaci 5. - 9. ročníka), Janov (žiaci 1. - 9. ročníka)

Poznámka: Cestovné náklady na dopravu žiaka do školy budú preplatené iba vtedy, ak bude žiak navštevovať školu vo svojom školskom obvode, t. z. žiakom z obcí Bzenov a Janov bude preplatené cestovné len vtedy, ak budú navštevovať ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov. 

Virtuálna prehliadka školy

Vážení návštevníci našej webovej stránky,

pozývame Vás na virtuálnu prehliadku našej školy. Pohodlne sa usaďte a nechajte sa niesť príjemnou atmosférou.

Ak sa Vám u nás zapáči, pokojne nás môžete osobne navštíviť. Budeme sa tešiť na naše spoločné osobné stretnutie.

 Virtuálna prehliadka školy 

Virtuálna prehliadka telocvične

V školskom roku 2019/2020 nám bol schválený projekt zameraný na výmenu okenných výplní v celej škole. Vo virtuálnej prehliadke sú staré drevené okná, ktoré sú v súčasnosti už len spomienkou. V tomto školskom roku prebieha výmena drevených podláh. 

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Montaje creado Bloggif
Komentáre
Katarina Timkova

Katarina Timkova  ziadny stres ci skusanie .. deti sa hrali s Olafom ci Mickeym a my rodicia vo vedlajsej triede vypisovali papiere a pili kávu 

Mária Dubecká
Mária Dubecká super, ake detičky boli uvoľnené a nie v strese, prajem Adamkovi aby sa mu v škole darilo ..

 

Dobrá škola otvára brány, triedy a srdcia učiteľov nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Rodičom môžeme zodpovedne a profesionálne garantovať, že ako jedinečný diamant budeme tvarovať a zušľachťovať to najvzácnejšie, čo našim učiteľom s dôverou zveria. Svoje dieťa. Stred nášho profesionálneho vesmíru.  Keďže cítime podporu rodičov, ktorí veria, že zápisom do našej školy urobili dobrý krok pre budúcnosť svojho potomka, očakávania určite naplníme.
Riaditeľstvo ZŠ Matice slovenskej 13  všetkým rodičom srdečne ďakuje za prejavenú dôveru a teší sa na úspechy detí  tak, ako sa rodičia tešili na ich prvé slovo a prvé krôčky. Sme tu vždy pre vás...

V našom prípravnom ročníku  sa žiaci pripravujú na  vstup do prvého ročníka pomocou Eľkoninovho šlabikára a metódy fonematického uvedomovania hlások.

Viac..

Naši prípravkári sa učia anglický jazyk metódou JOLLY PHONICS. Viac...

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktujte nás

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022