Poruchy aktivity a pozornosti

Som hlboko presvedčená o tom, že každý jeden z nás, a to nielen učiteľ, sa stretol s dieťaťom, ktoré bolo neposedné, málo sústredené na svoju úlohu, pri ničom dlho nevydrží, všetko ho zaujíma len krátku chvíľu, ale za to plné energie, z ktorej boli všetci unavení a vyčerpaní. Je niekedy ťažké odlíšiť správanie dieťaťa od bežného správania, keďže deti v tomto veku sú veľmi živé. V odbornej literatúre sa stretávame s pojmom ADHD, čo v preklade znamená porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Taktiež je dobre spomenúť aj ADD, čo v tomto prípade znamená vývinovú poruchu pozornosti bez hyperaktivity. Dieťa s touto poruchou je tiché, skôr nenápadné. Týmto chcem rodičom odporučiť pri výučbe týchto detí, aby využívali hru, ktorá je prirodzenou súčasťou učenia a nestrácali pevné nervy a trpezlivosť.

https://rodinka.sk/predskolak/poruchy-ucenia-a-pozornosti/15-tipov-pre-deti-s-poruchami-pozornosti/?tx_skpagecomments_pi1%255Banswer%255D=599295

 

Hry a aktivity pre deti s poruchou pozornosti pre mladších a starších žiakov

https://www.rodinka.sk/predskolak/poruchy-ucenia-a-pozornosti/hry-na-podporu-pozornosti/

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/571/ako-pomoct-dietatu-v-zlepsovani-jeho-pozornosti

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZUF/20159/HRY-A-AKTIVITY-VHODNE-PRO-DETI-S-ADHD-SKOLNIHO-VEKU-PRIMARNE-1-STUPNE---INSPIRACE-DO-SKOLNIHO-I-DOMACIHO-PROSTREDI---1-CAST.html/

https://sk.raduga-deti.info/7149-hyperactive-child-how-will-he-learn-5-games-for-the-d.html

https://www.vnimavedeti.sk/n/4-jednoduche-hry-na-zlepsenie-pozornosti-deti

https://www.rodinka.sk/vychovavame/vychovavame-deti/hry-pamat-pozornost/

https://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/hry-na-rozvoj-pozornosti-sustredenia

https://nasedeti.relaxmagazin.sk/rozvoj-zrucnosti/clanok/9-jednoduchych-hier-na-trenovanie-pamati-a-pozornosti

 

Videá

V týchto metódach je možnosť práce s každým dieťaťom a veľmi prínosné je to hlavne pre deti s poruchami pozornosti.

https://www.youtube.com/watch?v=2LxihL_e-Vs

https://www.youtube.com/watch?v=E_9HN0vULHg

 

Odborná literatúra k téme:

https://www.martinus.sk/?uItem=633377

https://www.martinus.sk/?uItem=143954

https://www.martinus.sk/?uItem=633379

 

Pridané: 26.3.2020, Mgr. J. Fecková

 

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022