Zväčšená nosohltanová mandľa a jej vplyv na reč

 

Nosohltanová mandľa, adenoidné vegetácie alebo laicky povedané nosná mandľa je lymfatické tkanivo umiestnené v klenbe nosohltana.

Úlohou nosohltanovej mandle je brániť prechodu infekcie cez nos a nosohltan ďalej do tela. Má významnú funkciu v lokálnej imunitnej odpovedi, hlavne v detskom veku. Denne je atakovaná baktériami a rôznymi alergénmi, ktoré sa nachádzajú vo vdychovanom vzduchu. Nosohltanová mandľa sa s vekom prirodzene zmenšuje, ale opakované zápalové ochorenia môžu tomuto zmenšeniu brániť, prípadne ešte podnecujú jej zväčšovanie.

 

Príznakmi nadmerného zväčšenia nosohltanovej mandle sú:

  • sťažené dýchanie nosom,
  • hromadenie hlienov,
  • pokašliavanie,
  • opakujúce sa zápaly hrtana a priedušiek,
  • nepokojný spánok a poruchy spánku.

 

Dieťa dýcha prevažne cez ústa, čo je možné zaregistrovať pri ukladaní dieťaťa na spánok, v spánku chrápe, škrípe zubami. Dýchanie cez ústa môže byť spočiatku nenápadné, no postupne už dieťa dýcha takmer výlučne ústami aj počas dňa, ústa ma trvalo pootvorené. V extrémne závažných prípadoch zväčšenej nosovej mandle môže u dieťaťa dôjsť počas spánku k spánkovému apnoe (k zástave dýchania). Takéto deti obvykle spia nepokojne, budia sa ráno unavené, neoddýchnuté, majú následne problém sa v škole sústrediť.

 

Z logopedického hľadiska je nepriechodnosť nosnej dutiny a zväčšená nosná mandľa najčastejšou príčinou hyponazality (tzv. zatvorená huhňavosť), rezonancia reči teda nie je vyvážená, reč pôsobí „nosovo“. Pri dlhodobom dýchaní cez ústa sa zároveň mení pokojová poloha jazyka, ktorý netlačí na tvrdé podnebie, jazyk ochabuje, pri výslovnosti nevykonáva svoju funkciu dostatočne a artikulácia je nesprávna alebo narušená.  V dôsledku dlhodobo nesprávnej polohy jazyka môže dochádzať k zmenám tvaru ústnej dutiny a postavenia zubov, čo môže výrazne ovplyvňovať výslovnosť detí a aj jej následnú korekciu. U detí so zväčšenou nosohltanovou mandľou je často prítomný otvorený zhryz a interdentálny sigmatizmus.  Ďalším možným dôsledkom zväčšenej nosohltanovej mandle je upchatie vyústenia sluchových trubíc, do stredného ucha sa nemôže dostať vzduch. V strednom uchu sa začína vytvárať tekutina, ktorá postupne hustne a dieťa postupne horšie počuje, môže vzniknúť prevodová porucha sluchu a s ňou oneskorovanie vo vývine reči alebo poruchy výslovnosti v dôsledku nedostatočnej sluchovej spätnej väzby. 

 

Z medicínskeho hľadiska komplikáciami zväčšenej nosohltanovej mandle môžu byť časté zápaly nosných dutín, hrtana a priedušiek, zápaly stredného ucha spojené s poruchou sluchu a pod.

 

Aj keď zväčšená nosohltanová mandľa môže vyústiť až do problémov s rečou, jej diagnostika je výlučne v kompetencii lekára z odboru otorhinolaryngológia (ORL, ušno-nosno-krčný lekár) na základe vyšetrenia dieťaťa. Mal by vyšetriť pohľadom uši, nos, ústnu dutinu a prehmatať  krk, či nie sú zväčšené krčné uzliny. ORL vyšetrenie zväčšenej nosnej mandle sa zvyčajne dopĺňa aj audiometrickým vyšetrením a tympanometriou (vyšetrenie sluchu). Po prípadnom chirurgickom odstránení adenoidných vegetácií je vhodné absolvovať nácvik dýchania nosom pod vedením logopéda.

 

Použité zdroje:

 

KLENKOVÁ, Jiřina. 2006. Logopedie. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing. 2006. ISBN 80-247-1110-9.

BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. 2012. Komunikace detí předškolního věku. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing. 2012. ISBN 978-80-247-3008-0.

https://poradnaorl.webnode.sk/blog/nosna-nosohltanova-madla-/

https://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/nos/adenoidne-deti/

 

Pridané: 23.4.2020, Mgr. S. Turčíková

 

 

 

 

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022