Slovné hry (nielen) pre logopedické deti

Milé deti, milí rodičia!

Logopédia nie je len o výslovnosti, ale v každom prípade je nevyhnutné u detí popri správnej artikulácii rozvíjať aj jazykové kompetencie a zručnosti. Najlepšie je to uskutočňovať hrovým a zábavným spôsobom, ktorý deti baví, je spontánny a pre deti rozhodne zaujímavejší ako „povinné“ učenie.

Preto Vám v nasledujúcom článku ponúkame niekoľko nápadov na aktivity a slovné hry, ktoré si môžete zahrať kedykoľvek a zábavným spôsobom rozvíjať komunikačné zručností Vašich detí.

 • Slovná reťaz – dieťa vymyslí prvé slovo, rodič (alebo ďalšie dieťa) vymyslí slovo, ktoré sa začína na poslednú hlásku predchádzajúceho slova. Takto pokračujeme ďalej, deti sa učia vyčleňovať prvú a poslednú hlásku v slove.
 • Asociácie - povieme slovo, ktoré sa významovo hodí k tomu, čo povedal človek predo mnou, napr. voda-loď-more-kúpanie-leto-prázdniny a pod.
 • Pamäť – predchádzajúcu úlohu doplníme zopakovaním čo najväčšieho počtu asociácií, precvičíte tým sluchovú pamäť detí.
 • Kategorizácia - poviem 3 slová a dieťatko musí pridať ďalšie z rovnakej kategórie. Napr. tričko – ponožky – nohavice, jablko – banán -pomaranč. Môžeme tiež doplniť vlastnosťami vecí, dieťa má pridať ďalšie slovo, vec s rovnakou vlastnosťou, napr. kovové, drevené, ľahké, červené a pod.
 • Vyhľadávanie nadradených pojmov – rodič vymyslí 3 slová z rovnakej kategórie (oblečenie, zelenina, dopravné prostriedky, hračky a pod.), dieťa pomenuje skupinu slov, napr. rodič povie slová stolička, skriňa, stôl, dieťa pomenuje, že je to nábytok.
 • Vymýšľanie opačných slov napr. pekný/škaredý, hustý/riedky, ťažký/ľahký.
 • Dokončovanie viet, napr. V chladničke je (maslo, jogurt, mäso, a pod.). Za domom máme... Včera babka ... a podobne. Rodič vetu začne, dieťa dokončí.
 • Tvoríme spoločnú vetu - každý z hráčov (rodičia, deti) môže povedať len jedno slovo vety ... napr. MAMA – IŠLA – DO – PRÁCE. Každé ďalšie slovo hovorí iný hráč.
 • Nezmyselné vety - rodič povie nezmyselnú vetu a dieťa ju musí opraviť, napr.  Môj brat je dievča. Ocko spí pod posteľou. Mama išiel do obchodu. Chyby vo vetách môžu byť významové alebo gramatické, dieťa by malo na chybu vo vete prísť samo a opraviť ju na správnu vetu. Nabádame deti, aby aj oni skúsili urobiť vety s chybami a my ich opravíme.
 • Hádaj, na čo myslím - Hru začína rodič, vymyslí si vec, zviera, osobu, na ktorú myslí, dieťaťu podá základnú informáciu, napr. Myslím na zviera, na vec, ktorú máme doma a pod. Najjednoduchšie je to s ohraničením možnosti, napr. môžem si myslieť iba veci tu v izbe, len jedlo, dopravný prostriedok, domáce zviera atď. Dieťa kladie otázky, na ktoré je možné odpovedať len áno/nie. Úlohy si potom s dieťaťom vymeníme.
 • Meno, mesto, zviera, vec (ale aj iné kategórie) podľa abecedy, napr. skúsme hovoriť slová na A ... slová na D, nájdime, čo máme doma s hláskou L (nemusí byť na začiatku). Môžete si určiť aj vlastné pravidlá alebo nechajte deti, nech ich určia.
 • Hry s knihou – rodič zadáva dieťaťu inštrukcie, napr. nájdi v knihe chrobáka, nájdi tam auto, na náhodnej strane povedz, čo je na obrázku, hľadaj obrázok, na ktorom...(obrázok opíšeme, dieťa ho skúsi vyhľadať v knihe), vymýšľajte s dieťatkom podľa obrázkov iný príbeh ako bol v knihe alebo si ju klasicky prečítajte, porozprávajte, hľadajte v nej písmenka, ktoré pozná atď.
 • Veselá hra – vyberieme si jednu hlásku, ňou budú začínať všetky slová vo vete. Hodíme hracou kockou, aby sme zistili, koľko slov bude mať naša veta, ktorú budeme tvoriť (alebo si bez kocky určíme počet slov), napr. Rybár Robo robí robotu. Šašo šepká, Šimon šaškuje. Môžu to byť aj vety bez významu, čo práve prináša do hry omnoho viac zábavy pre deti, pretože vznikajú nezmyselné a „smiešne“ vety.

 

Pridané: 23.4.2020, Mgr. S. Turčíková

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022