Archív verejného obstarávania

Oznam podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnom od 01.07.2013

Dátum Názov
27.12.2013 Mäso a mäsové výrobky.doc (29184)
27.12.2013 Základné potraviny.doc (29184)

 

Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov, ako verejný obstarávateľ, v súlade  s  § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto vyzýva na predkladanie cenovej ponuky:  
 
Dátum Názov
7.10.2013 Technické riešenie havarijného stavu výmenníkovej stanice a cirkulačného čerpadla – výmena..doc (36352)
10.10.2013 Technické riešenie havarijného stavu kanalizačnej prípojky..doc (36352)
19.11.2013 Technické riešenie v objekte OST časť ústredné kúrenie – upravovňa vody, čistenie VS, tepelné izolácie.doc (39424)
26.11.2013 Výroba nábytku – štatút chráneného pracoviska.doc (37376)
3.12.2013 Nákup počítačových zostáv a notebookov.doc (39424)
3.12.2013 Nákup interaktívnej tabule a príslušenstva.doc (40960)

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022