Šiesty ročník

Trieda šiestakov je na škole len jedna, ale zato pestrá. Pestrá je svojím zložením, nadaním, schopnosťami i obmedzeniami žiakov. Sme rôzni a všímame si svoje odlišnosti, preto sa učíme byť empatický, rešpektovať sa navzájom, byť kamarátmi a navzájom si pomáhať. Nebude to hneď! Učíme sa.

Môžeme sa pochváliť našou spolužiačkou, ktorá  nielen triedu, ale aj školu úspešne reprezentovala doma a v zahraničí –  Melánia Laciová. Dokázala skĺbiť školu s bojovým umením – karate, ktoré ju obdarilo mnohými oceneniami. Aj vo vyučovacom procese patrí k žiakom šikovným, zodpovedným, talentovaným a má pozitívny vplyv na celkovú klímu triedy. Športovo nadaní sú aj Emma Mikitová (moderná gymnastika), Dávid Tóth, Daniel Petik, Daniel Glončák – žiacka liga vo futbale, Vanesa Hadzimová – Grimmy.

 „Čistý jednotkár“ je Lukas Joseph Carroll, žiak s knihou v ruke. Vynikajúci prospech má aj Emma Mikitová, Marek Magda, Marek Jánošík, Tomáš Tancoš. 

Mykyta Vavryk, náš Ivánuška, patrí tiež k výborným žiakom. Pochádza z Kyjeva, hlavného mesta Ukrajiny. Rád programuje, je úspešným riešiteľom krajského kola vedecko-výskumnej činnosti v odbore informatika – Amavet Bratislava, kde naprogramoval novú hru s názvom Parkovisko. Rád hrá na klavíri.

Každý v triede je niečím výnimočný a zaujímavý, hoci každý v niečom inom, preto sú aj jedinečné naše vzdelávacie potreby.

 

Pridané: 25.02.2020, Mgr. L. Jacko, PaedDr. I. Háberová

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022