IX.A

David Hudák

David Hudák 

Pre každú školu sú najlepšou vizitkou úspechy jej žiakov. Máme na mysli tie nad rámec bežných školských vedomostí a záujmov.

V našej škole žiak IX.A triedy David Hudák vyčnieval  spomedzi spolužiakov už v prvom ročníku, prejavoval záujem o všetko, pýtal sa, zisťoval, sám hľadal, veľa čítal. Vlastnou usilovnosťou i pod odborným vedením našich pedagógov  sa začal zúčastňovať nielen školských kôl súťaží, ale čoraz častejšie už reprezentoval školu a úspechy sa dostavili.

David aj napriek tomu zostal stáť na zemi, nenechal sa uniesť a stále systematicky na sebe pracuje. Obdivuhodná je všestrannosť jeho záujmov, nielenže vyniká logickým myslením, ktoré vie zúročiť v matematických a technických súťažiach, je aj kreatívny a talentovaný v humanitných odboroch, spieva, recituje,  kreslí i maľuje, venuje sa vlastnej literárnej tvorbe. Hovorí sa, že keď už niekto má talent, neubráni sa mu. David sa vezie na jeho vlne úplne prirodzene. Skvelé je, že jeho danosti neostali zapadnuté prachom a využíva ich vo svoj prospech i prospech školy.

Záujmové krúžky si vyberá tak, aby vyskúšal aj veci, o ktorých ešte veľa nevie, na druhej strane si systematicky prehlbuje  záujmy, ktoré sú mu najbližšie. Chodí do ZUŠ, učí sa jazyky, pracuje v školskom rozhlasovom krúžku, v matematickom krúžku a zaoberá sa počítačom.

V kolektíve spolužiakov je obľúbený, patrí do  mienkotvorného jadra triedy, je vodcovský typ, má primeranú autoritu.

Jeho aktivity a úspechy:

 • Hviezdoslavov Kubín, 3. miesto, 3. kategória šk. kolo, 12.2.2019
 • Olympiáda zo SJL, 1. miesto, šk. kolo, 6.11.2019
 • iBobor, medzinárodná súťaž, úspešný riešiteľ, 54,69 bodov, 81%, 2019/2020
 • iBobor, úspešný riešiteľ, 61,53 bodov, 75%, 2018/2019
 • iBobor, úspešný riešiteľ, 60,02 bodov, 90%, 2017/2018
 • iBobor, úspešný riešiteľ, 60,00 bodov, 2014/2015
 • Certifikát zúčastnenia – Erasmus+, 23. - 27.4.2018 Taliansko
 • Technická olympiáda, 3. miesto, okresné kolo, kategória B, 2017/2018
 • Technická olympiáda, 4. miesto, okresné kolo, kategória A, 2018/2019, 2019/2020
 • Spevácka súťaž ŠKD, 2. miesto, 20.5.2015
 • Hviezdoslavov Kubín, 2. miesto, šk. kolo, 11.3.2013
 • Pochvala, výborný prospech, reprezentácia 2014/2015
 • Ego vs. Eko, čestné uznanie 12.4.2017 (Hurajt, Hudák, Richnavský, Osvaldová)
 • Pochvala, 1.A 2011/2012
 • Pochvala, výborný prospech, 2015/2016
 • Hviezdoslavov Kubín, 3. miesto, poézia, šk. kolo, 8.3.2016
 • Šaliansky Maťko, 2. miesto, šk. kolo 2017/2018
 • Šaliansky Maťko, 2. miesto, šk. kolo 2016/2017

Pridané: 28.01.2020, Mgr. M. Križanová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022