Triedy a triedni učitelia na našej škole - 2020/2021

                 Primárne vzdelávanie            

 

Trieda Triedny učiteľ Umiestnenie triedy
P.A Mgr. Júlia Fecková 1. pavilón, poschodie
P.B Mgr. Júlia Fecková 1. pavilón, poschodie
P.C PaedDr. Andrea Vojtášová 1. pavilón, prízemie
P.D PaedDr. Andrea Vojtášová 1. pavilón, prízemie
I.A PhDr. Blanka Vasková 1. pavilón, poschodie
I.B Mgr. Andrea Kašprišinová 1. pavilón, prízemie
II.A Mgr. Iveta Kučová 4. pavilón, poschodie
II.B Mgr. Alena Makšinová 4. pavilón, poschodie
II.C PaedDr. Andrea Vojtášová administratívny pavilón
III.A Mgr. Ľubica Uhlárová 4. pavilón, poschodie
III.B Mgr. Aniela Feňušová 4. pavilón, poschodie
IV.A Mgr. Štefánia Cígerová 4. pavilón, poschodie
IV.B Mgr. Tomáš Grančay 4. pavilón, poschodie

 

 

         Nižšie stredné vzdelávanie       

 

Trieda Triedny učiteľ Umiestnenie triedy
V.A Mgr. Ján Novák 3. pavilón, poschodie
V.B Mgr. Matúš Bartko 3. pavilón, poschodie
VI.A Mgr. Vladimír Lenz (sk.A)
RNDr. Marián Širý (sk.B)
3. pavilón, prízemie (sk.A),
3. pavilón, poschodie (sk.B)
VII.A PaedDr. Iveta Háberová (sk.A)
Mgr. Adriana Puchalová (sk.B)
3. pavilón, prízemie
VIII.A PaedDr. Mária Vozáriková administratívny pavilón, prízemie
VIII.B Mgr. Vladimír Mišenko administratívny pavilón, prízemie
IX.A Mgr. Mária Kľučárová administratívny pavilón, poschodie

 

 


 
 

 

Mgr. Nikoleta Paličková

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2020/2021