Triedy a triedni učitelia na našej škole - 2018/2019

                 Primárne vzdelávanie            

 

Trieda Triedny učiteľ Umiestnenie triedy
P.A Mgr. Zuzana Bartošíková 2. pavilón, prízemie
P.B Mgr. Zuzana Bartošíková 2. pavilón, prízemie
P.C Mgr. Ľudmila Plavčanová 1. pavilón, prízemie
P.D Mgr. Ľudmila Plavčanová 1. pavilón, prízemie
I.A Mgr. Ľubica Uhlárová 2. pavilón, poschodie
I.B Mgr. Aniela Feňušová 1. pavilón, prízemie
I.C PaedDr. Andrea Vojtášová administratívny pavilón
II.A Mgr. Nikoleta Paličková 2. pavilón, poschodie
II.B PaedDr. Andrea Vojtášová 2. pavilón, poschodie
III.A PhDr. Blanka Vasková  1. pavilón, poschodie
III.B Mgr. Andrea Kašprišinová 1. pavilón, poschodie
IV.A Mgr. Iveta Kučová 4. pavilón, poschodie
IV.B Mgr. Mária Pavlovská 4. pavilón, poschodie

 

 

         Nižšie stredné vzdelávanie       

 

Trieda Triedny učiteľ Umiestnenie triedy
V.A Mgr. Monika Kališová 4.pavilón, poschodie
V.B Mgr. Lukáš Jacko 4.pavilón, poschodie
VI.A PaedDr. Mária Vozáriková 4. pavilón, poschodie
VI.B Mgr. Ján Novák 3. pavilón, poschodie
VI.C Mgr. Adriana  Puchalová 3. pavilón, prízemie
VII.A Mgr. Mária Kľučárová 3. pavilón / prízemie
VIII.A Mgr. Monika Križanová 3. pavilón / poschodie
IX.A Mgr. Vladimír Lenz 3. pavilón / prízemie

 

 


 
 

 

Mgr. Nikoleta Paličková

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2018/2019