Triedy a triedni učitelia na našej škole - 2017/2018

                 Primárne vzdelávanie            

 

Trieda Triedny učiteľ Umiestnenie triedy
P.A Mgr. Stanislava Marcinová 2. pavilón, prízemie
P.B Mgr. Stanislava Marcinová 2. pavilón, prízemie
P.C PaedDr. Patrícia Schneiderová, PhD. 1. pavilón, prízemie
P.D PaedDr. Patrícia Schneiderová, PhD. 1. pavilón, prízemie
I.A Mgr. Nikoleta Paličková 2. pavilón, poschodie
I.B Mgr. Jana Brhlíková administratívny pavilón
II.A PhDr. Blanka Vasková 1. pavilón, poschodie
II.B Mgr. Andrea Kašprišinová 1. pavilón, poschodie
III.A Mgr. Iveta Kučová 2. pavilón, poschodie
III.B Mgr. Mária Pavlovská 2. pavilón, poschodie
IV.A Mgr. Ľubica Uhlárová 4. pavilón, poschodie
IV.B PaedDr. Andrea Vojtášová 4. pavilón, poschodie

 

 

         Nižšie stredné vzdelávanie       

 

Trieda Triedny učiteľ Umiestnenie triedy
V.A PaedDr. Mária Vozáriková 4.pavilón, poschodie
V.B Mgr. Monika Kališová 4.pavilón, poschodie
V.C Mgr. Vladimír Mišenko administratívny pavilón
VI.A PaedDr. Alena Pekárová 4. pavilón, poschodie
VII.A Mgr.Monika Križanová 3. pavilón, poschodie
VII.B Mgr. Ingrid Lenzová 3. pavilón, prízemie
VIII.A Mgr. Marianna Joseph 3. pavilón / prízemie
VIII.B Mgr. Vladimír Lenz 3. pavilón / poschodie
IX.A Mgr. Adriana  Puchalová 3. pavilón / prízemie

 

 


 
 

 

Mgr. Nikoleta Paličková

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018