Triedy a triedni učitelia na našej škole - 2019/2020

                 Primárne vzdelávanie            

 

Trieda Triedny učiteľ Umiestnenie triedy
P.A PhDr. Blanka Vasková  2. pavilón, poschodie
P.B PhDr. Blanka Vasková  2. pavilón, poschodie
P.C Mgr. Andrea Kašprišinová 2. pavilón, prízemie
P.D Mgr. Andrea Kašprišinová 2. pavilón, prízemie
I.A Mgr. Iveta Kučová 1. pavilón, poschodie
I.B Mgr. Katarína Kočišková 1. pavilón, poschodie
I.C PaedDr. Andrea Vojtášová administratívny pavilón
II.A Mgr. Ľubica Uhlárová 1. pavilón, prízemie
II.B Mgr. Aniela Feňušová 1. pavilón, prízemie
III.A Mgr. Nikoleta Paličková administratívny pavilón
III.B PaedDr. Andrea Vojtášová administratívny pavilón
IV.A Mgr. Ján Novák 4. pavilón, poschodie
IV.B Mgr. Katarína Vaňová 4. pavilón, poschodie

 

 

         Nižšie stredné vzdelávanie       

 

Trieda Triedny učiteľ Umiestnenie triedy
V.A Mgr. Vladimír Lenz 4.pavilón, poschodie
VI.A PhDr. Iveta Háberová 4. pavilón, poschodie
VII.A PaedDr. Mária Vozáriková 3. pavilón, poschodie
VII.B Mgr. Vladimír Mišenko 3. pavilón, poschodie
VIII.A Mgr. Mária Kľučárová 3. pavilón, prízemie
IX.A Mgr. Monika Križanová 3. pavilón, prízemie

 

 


 
 

 

Mgr. Nikoleta Paličková

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020