Prázdniny

Organizácia školského roka 2016/2017          

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2016

 

28. október –

31. október 2016

2. november 2016 (streda)

vianočné

22.december 2016

23. december 2016 – 5. január 2017

9. január 2016

(pondelok)

polročné

 

2.február 2017 (piatok)

3.február 2017(piatok)

6. február 2017

(pondelok)

jarné

Prešovský kraj

3.marec 2017

(piatok)

6. marec

10. marec 2017

13. marec 2017

(pondelok)

veľkonočné

12.apríl 2017 (streda)

13. apríl - 18.apríl 2017

 

19.apríl 2017

(streda)

letné

30.jún 2017

(piatok)

3. júl –

31.august 2017

4.september 2017 (pondelok)

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018