Základná škola, Matice slovenskej 13, 080 01  Prešov

Oznámenie 

07. 02. 2018 počas druhej vyučovacej hodiny bola zisťovaná neprítomnosť žiakov v triedach. Počet neprítomných žiakov bol 65 z celkového počtu 325, t.j. 20 %.

 

Pre žiakov a zamestnancov školy

 

Riaditeľka ZŠ PaedDr. Renáta Rodáková v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 15/2005 po konzultácii s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva  v Prešove skracuje vyučovacie  hodiny na 40 minút. Škola sa zdrží organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov, záujmových útvarov a ostatných  hromadných školských podujatí. Opatrenie platí v čase od 08. 02. 2018 do 12. 02. 2018 (vrátane).

 

 

                                                                                                                                                                                 PaedDr. Renáta Rodáková

                                                                                                                                                                                         riaditeľka školy

 

Oznámené: Mesto Prešov, webová stránka školy, RÚVZ Prešov

 

 

VŠETKOVEDKO – vedomostná súťaž

       Dňa 30. 11. 2017, žiaci I. stupňa zabojovali o titul v súťaži VŠETKOVEDKO - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov, štvrtákov

a piatakov na ZŠ. Celkovo sa do súťaže zapojilo 20 žiakov. Preverili si svoje vedomosti z oblasti vlastivedy, prírodovedy, slovenského a anglického jazyka, matematiky, hudobnej, výtvarnej, informatickej  a dopravnej výchovy. V súťaži, kde sme mali zobrať rozum do hrsti a dokázať všetkým a najmä sebe akí sme múdri, šikovní a pohotoví, zabojovali v troch samostatných kategóriách:

 

●        VŠETKOVEDKO 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ

●        VŠETKOVEDKO 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ

●        VŠETKOVEDKO 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ

A tu sú konečné výsledky, ktoré boli zverejnené dňa 20. januára 2018:

VŠETKOVEDKO 2

V tejto kategórii súťažilo 6991 detí. V teste bolo možné získať maximálne 168 bodov.

Trieda

Meno a priezvisko žiaka

Body

Umiestnenie

Titul

II. A

Klaudia Fecková

161

3.

Všetkovedko

II. B

Emma Kundrátová

161

3.

Všetkovedko

II. B

Tamara Nela Miňová

161

3.

Všetkovedko

II. B

Sarah Vasková

161

3

Všetkovedko

II. B

Mikuláš Noga

154

6.

Všetkovedko

II. A

Oliver Stavač

154

6.

Všetkovedko

II. A

Lukáš Jakubčo

149

9.

Všetkovedko

II. B

Paľko Mikita

147

11.

Všetkovedko

II. A

Barbora Kočanová

140

17.

Všetkovedko

 

VŠETKOVEDKO 3

V tejto kategórii súťažilo 5996 detí. V teste bolo možné získať maximálne 210 bodov.

 

Trieda

Meno a priezvisko žiaka

Body

Umiestnenie

Titul

III. A

Linda Eštočinová

203

2.

Všetkovedko + Všetkovedko školy

III. A

Nikola Eštočinová

203

2.

Všetkovedko + Všetkovedko školy

III. B

Matej Leščinský

163

29.

Všetkovedko

III. A

Rastislav Jopek

161

31.

Všetkovedko

III. A

Dávid Štofaník

161

31.

Všetkovedko

III. B

Sebastián Pribiš

154

38.

Všetkovedko

III. A

Zuzana Rapavá

149

45.

Všetkovedko

III. A

Martin Peter Majirský

147

71.

Všetkovedkov učeň

 

VŠETKOVEDKO 4

V tejto kategórii súťažilo 4998 detí. V teste bolo možné získať maximálne 210 bodov.

 

Trieda

Meno a priezvisko žiaka

Body

Umiestnenie

Titul

IV. A

Lukas Joseph Carroll

182

14.

Všetkovedko

 

Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a o rok súťažíme opäť ☺.

Foto:...

Pridané: 1.2.2018, Mgr. A. Kašprišinová

ROK ŠTÚRA V NAŠEJ ŠKOLE

Slovanskí vierozvestci  Cyril a Metod
prišli na Veľkú Moravu v roku 863. Pred odchodom na Veľkú Moravu bratia spolu preložili Evanjeliár-Aprakos. Počas misie na Veľkej Morave solúnski bratia preložili do staroslovienčiny celú Bibliu. Konštantín vytvoril písmo hlaholiku.
Toto všetko starší žiaci vedia, a preto o nich vytvorili  na hodinách slovenského jazyka a  výtvarnej výchovy jednoduché projekty, ako grafický hold  ich zásluhám.

Montage vytvoril Bloggif

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018