Aktivity v školskom roku 2017/2018

Súťaže

06.03.2018 19:56

Hviezdoslavov Kubín

64.ročník Hviezdoslavovho Kubína Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo 6.3.2018.  Sviatok reči prišli osláviť malí aj veľkí žiaci spolu s učiteľkami SJL. Odborná porota vyzdvihla účasť a kvalitu recitátorov v prvej kategórii, pochvalne sa...
09.11.2017 19:38

Ochranárik tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Okresný úrad v Prešove vyhlásil výtvarnú súťaž s nezvyčajným názvom, ale s konkrétnym cieľom - aby sa žiaci zamysleli nad ochranou ľudského života a aby bezpečne poznali možnosti jeho záchrany.  Žiaci VIII.A triedy výtvarne znázornili svoje reálne zážitky, kedy sa naozaj stretli s pomocou...

Prierezové témy - aktivity školy

09.11.2017 19:48

Nájdi svoj šport

V piatok, 03.11.2017, zorganizoval Mestský úrad Prešov a jeho Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, pod záštitou Oddelenia školstva, mládeže a športu už tradičné podujatie s názvom NÁJDI SVOJ ŠPORT. Aj naši tretiaci a štvrtáci  sa s radosťou zúčastnili tohto krásneho...
28.10.2017 06:00

Deň Prešovského kraja

Viete, ktorý kraj Slovenska je najkrajší? No predsa ten náš...  V rámci hodín Výchova umením žiaci IX.A prijali pozvanie na návštevu budovy Úradu PSK, aby presvedčili nielen o krásach Prešovského kraja, ale aj o zručnosti jeho obyvateľov.  Po úvodnom bohatom kultúrnom programe...
28.10.2017 05:54

Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017   8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá  Záložka do knihy spája školy s témou:...
28.10.2017 05:43

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Deň Milana Rastislava Štefánika „Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách.“ 23. október sa na našej škole niesol v duchu knižných hrdinov, vesmíru, lietadiel, robotov, lásky k prírode, k človeku, k životu, k tvorivosti, a to všetko cez jedinú osobu,...
28.10.2017 05:35

Vieme zdravo žiť!

Chcete vedieť čo jedia zdraví školáci? Naši žiaci Vám na to určite správne odpovedia. Aj vo veršíkoch: Ovocie je dobrá vec, vie to každý vzdelanec. Lepšia ako čokoládka, od mamky je hruška sladká. Kto chce dlho zdravý byť, musí veľa mlieka piť. Tak budeme silní, zdraví, môžu za to tety...
26.09.2017 19:40

Európsky Deň jazykov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa v európskych krajinách už šestnásť rokov konajú rôzne kultúrne podujatia, aktivity pre deti i dospelých, špeciálne televízne a rozhlasové programy a konferencie, aby sme si pripomenuli, že síce hovoríme rôznymi jazykmi, ale uznávame...
08.09.2017 19:55

Nacvičujeme zvládnutie mimoriadnych situácií

Spojenie príjemného s užitočným, ba dokonca povinným, to bolo účelové cvičenie, ktoré v rámci učiva Ochrana života a zdravia absolvovali žiaci 2. stupňa 8.9.2017. Vyhlásenie požiarneho poplachu a následná evakuácia budovy školy pôsobila sice až veľmi vážne,  ale je nutné precvičiť aj...
07.09.2017 21:45

Bezpečne na internete

Internet – novodobý fenomén, bez ktorého si mnohí z nás svoj deň nevedia predstaviť. Využívame ho ako zdroj informácií, na komunikáciu, nakupovanie, zábavu i na vzdelávanie. Avšak, tak ako je v mnohých ohľadoch pomocníkom, môže byť i škodcom. Ako sa správať vo virtuálnom svete?...
07.09.2017 17:31

Zdravý životný štýl

Zdravý životný štýl Dňa 7.9.2017 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili zaujímavých prednášok a tvorivých aktivít, ktoré sa týkali rôznych tém. Pani uč. Mgr.M.Kališová a Mgr. A.Kupská  oboznámili žiakov 5. ročníka  so zásadami zdravého životného štýlu, viedli rozhovory ...

Zo života ŠKD

28.10.2017 05:28

Úcta k starším

Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná. Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska. Prajeme Ti milý starký, starká, .... Takéto milé a láskavé slová zazneli  vo všetkých oddeleniach ŠKD.  Z príležitosti mesiaca úcty k starším sme pripravili besiedku spojenú s tvorivými...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018