Vitajte, na stránkach Základnej školy, Matice slovenskej 13, Prešov.
Mesiac Dátum Aktivita Zodpovedný
September 4.9.2017 Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 PaedDr. R. Rodáková
7.9.2017 Zdravý životný štýl - projektové vyučovanie Mgr. Kupská
7.9.2017 Ľudské práva očami detí, výtvarný prejav, projekt Mgr. Režnická
7.9.2017 Športový deň " na matici" Mgr. Lenz
7.9.2017 Bezpečne na internete Mgr. Likeová

7.9.2017

Regionálna vychova a ludova kultura

Plnenie národného programu - Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov.

Mgr. Vasková
8.9.2017 Ochrana života a zdravia -

Nacvičujeme zvládnutie mimoriadnych situácií

Mgr. Režnická
13.9.2017 Rodina a ja - projektové vyučovania Mgr. Petranská
14.9.2017 Celoslonský Deň polície- exkurzia Mgr. Križanová
ŠKOLSKÝ ČASOPIS č.1 25.9.2017 Mgr. Režnická- jazyková úprava, Mgr. Maťufková -grafická úprava

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018