Testovanie 5

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

 

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

Rozhodol, že TESTOVANIE 5 2021 sa ruší.

Odôvodnenie:

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. 

Informácie k Testovaniu 5 - 2021 nájdete na stránke www.nucem.sk.

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022