Testovanie 5

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

 

Dňa 20. novembra 2019 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov

5. ročníka základných škôl pod názvom

Testovanie 5 – 2019

Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  5. ročníka. 

Žiaci  budú testovaní z predmetov 

matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

 

Informácie k Testovaniu 5 - 2019 nájdete na stránke www.nucem.sk.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020