On - line školský časopis - školský rok 2015/2016

Najnovšie číslo

Č.1                                                  Č.2  

                                     

 

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018