Obrázok je prepojený

SUPER NOVINKA  PRE MATIČIARSKYCH  ČITATEĽOV V ROKU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

ŠKOLSKÉ NOVINY  V NAŠEJ ŠKOLE prostredníctvom projektu -  "TASR do každej školy".

Projekt bol pripravený v spolupráci s ministerstvom školstva a Metodicko-pedagogickým centrom. Ponúka redakčný systém pre prácu s agentúrnymi správami, fotografiami či s pôvodnými školskými správami.

Projekt "TASR do každej školy" ponúka bezodplatné využívanie agentúrnych servisov TASR pre všetky školy na Slovensku s možnosťou využitia servisov na vyučovanie, tvorbu školských médií, ale i na tvorbu učebníc, interaktívnych vzdelávacích obsahov či iné nekomerčné účely.

Už tretí rok vydávame online časopis  „NA MATICI“ , v ktorom publikujeme príspevky žiakov a pedagógov našej školy. Staršie čísla nájdete v našom archíve na stránke školy  https://www.zsmaticeslovenskej.sk/skolsky-casopis/.    Najnovšie na hlavnej stránke.  V tomto školskom roku Vám prinášame aj školské noviny, ktoré pripravíme prostredníctvom spomínaného projektu.

Haloooó,  spolužiaci, kolegovia, rodičia! Nechcete sa k nám pridať? Do našich  školských novín

„NA MATICI“ môže prispievať každý aktuálnym postrehom.

Ako na to? AK napíšete zaujímavý článok, môžete ho poslať našej šéfredaktorke na adresu reznicka.matica@gmail.com, ktorá ho upraví a skontroluje po jazykovej stránke, a potom ho uverejníme v našich školských novinách. Píšte žiaci, pedagógovia, bývalí učitelia i vy, rodičia!

Žiaci,  vy môžete po splnení kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií dostať novinárske preukazy spolupracovníkov TASR a redaktorov – juniorov. Agentúra TASR disponuje najrozsiahlejšou databázou prispievateľov. Najaktívnejší z vás absolvujú stáž v TASR. Z prispievateľov školského servisu už vyrástli nielen redaktori TASR, ale i editori webov skupiny Teraz.sk. Pridáte sa k nim?

Školské noviny „NA MATICI“ nájdete https://na-matici.skolskenoviny.sk/. Tešíme sa na spoluprácu.

Milé kolegynky, kolegovia, prispejte svojou troškou do mlyna, bude to paráda! Píšte priebežne až stále Tu sú témy a rubriky čakajúce na Vaše postrehy:

KATEGÓRIA

obsah

Bublifuk aktuálne spoločenské udalosti, sviatky, výročia...

Neobrúsené  písmená   

– tvorba žiakov – poézia a próza

Krížom-krážom

- listy a pohľadnice z ciest- učitelia, žiaci- kto, kde bol, krátke s obrázkom dedinky, mesta , štátu...

Bomba !

- zaujímavo o krúžkoch a ich aktivitách a produktoch tvorenia

 -zaujímavé vyučovacie hodiny  

Škriatok v knižnici

 v každom čísle predstavíme nejakú knihu zo ŽK, čo prečíta žiak...+ ilustráciu k nej od žiaka

Naše ...násťročné idoly 

- pripravia žiaci – spevák, herec, rodič... + kresba

Túlavé kapce Mateja Hrebendu

budeme písať o tom, ako realizuje po častiach slovenčinársky projekt + mapa putovania, + ilustrácie žiakov

Potichučky

... z činnosti ŠKD

Nahlas

... žiacky parlament kritizuje, napomína, radí

Chuťovky

... zo školskej jedálne

Téma dňa

... od koordinátora protidrogového a ďalších, vých, poradcu, špec. pedagóga,

 

 • Čo na to prípravkari a prváci?( ako sa adaptovali v škole)
 • Čo nové v riaditeľni -  Naša škola v číslach(zo štatistiky)
 • Jablko - (ne)objavený poklad ( zdravá výživa)
 • Chceš byť fit?
 • Súťaž o najlepšiu desiatu - receptárium
 • Ako sa správne učiť
 • Anglický školský systém
 • English pages
 • Z našich slohových prác
 • Cestománia – zážitky z výletov a z turistiky
 • Básnické okienko
 • Zo žiackeho denníka – čo ma trápi/teší
 • Vtedy na Matici – listujeme v školskej kronike
 • Na slovíčko, prosím... psychologická a špec. ped. poradňu

Redakčná rada školských novín „NA MATICI“

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018