Rozvrh v knižnici

 

 

Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov

Rozvrh hodín

školský rok 2017/2018

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

PO

P. B

IV.A

I.A

 

 

V. A

V. A

UT

P. B

II.A

II.B

IV. A

III. A

V.A

 

ST

V.A

I.A

P.B

III.A

VIII.A

 

 

ŠT

IV.A

 

II.A

VIII.A

VIII. B

 

 

PI

IV.A

II.A

III.A

III.A

 

 

 

 

 

Poznámka: voľné hodiny sú určené pre nepravidelné vyučovanie v učebni po dohode.

Zodpovední: Mgr. A. Lešigová

Schválila: PaedDr. Renáta Rodáková

                 riaditeľka školy

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020