Školský logopéd radí....

Ako rozvíjať reč svojho dieťaťa

 • Pozoruj, čo chce povedať
 • Dopraj mu dostatok času v komunikácii
 • Počúvaj, čo chce povedať
 • Komentuj mu každodenné činnosti
 • Opakuj a rozvíjaj to, čo hovorí
 • Vyhraď si každý deň čas na spoločnú hru
 • Vypni rušivé zvuky - televíziu a rádio
 • Nasleduj jeho záujem
 • Poskytuj podnety a priestor na rozprávanie
 • Vylaď sa na rečovú úroveň dieťaťa
 • Hovor tempom primeraným dieťaťu
 • Všímaj si, chváľ a oceňuj každú rečovú aktivitu
 • Čítaj alebo rozprávaj mu príbehy, rozprávky, riekanky, básne, spievaj

Mgr. K. Kočišková

Školský psychológ radí....

Milí rodičia,

 

Nasledujúcich pár riadkov by Vám mohlo napomôcť predísť situáciám, ktorú dnes zažívajú mnohí z Vás. Z najväčšej lásky k svojmu dieťaťu, v snahe uľahčiť mu život, dať mu všetko po čom túži, sa dopúšťame na ich výchove tej najväčšej krivdy. Neučíme ich zodpovednosti a samostatnosti a tým vlastne bránime ich zdravému rozvoju. Výsledkom toho sú sklamaní rodičia, nešťastné deti a plné ambulancie u detských psychológov a psychiatrov. Ponúkame Vám preto názor odborníkov, ako sa vyhnúť výchovným sklamaniam.

Niekoľko rád pre rodičov

Ako vychovať chuligána 

 1. Odmalička dávajte dieťaťu všetko, čo si budete priať.
 2. Dôsledne robte všetko za dieťa: keď rozhádže svoje veci, sami ich pozbierajte a upracte. Takto bude presvedčené, že zodpovednosť za to, čo robí, nie je v ňom, ale na jeho okolí.
 3. Svojmu dieťaťu nič nezakazujte! Dovoľte mu všetko čítať, pozerať, vyskúšať. Len tak získa skúsenosti a spozná, čo je preň dobré a čo zlé.
 4. Smejte sa jeho neslušným a hrubým slovám, vtipom. Bude si o sebe myslieť, že je múdre a zaujímavé.
 5. Nikdy nehovorte dieťaťu, že niečo robí zle. Chúďa, ešte by trpelo pocitom viny.
 6. Dávajte mu toľko peňazí, koľko bude chcieť. Nech sa má dobre. Bolo by hrozné, keby muselo drieť tak, ako kedysi vy.
 7. Doprajte mu konfort: značkové oblečenie, zábavné hry na počítači, dovolenky, kamarátov... Splňte všetky jeho priania. Veď keby pociťovalo nejaký nedostatok, bolo by nervózne, nesmelé a zakomplexované.
 8. Vždy bráňte svoje dieťa. Nie je dôležité, kto má pravdu, alebo s kým sa dostalo do konfliktu - s učiteľom, susedmi, políciov. Nesmieme dopustiť, aby mu ktokoľvek ukrivdil.

Ak aj napriek uplatňovaniu týchto výchovných zásad z vášho dieťaťa je chuligán, nie je vina na vašej strane. Urobili ste všetko, čo sa dalo, aby ste ho skazili.

 

Poruchy učenia - viac...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020