Pozvánka na Beh štyroch mostov

DSCF0631.MOV (57622656)

Pripravujeme...

   .  

PROPOZÍCIE

BEH ŠTYROCH MOSTOV

1. ročník

Usporiadateľ:  Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov a mesto Prešov

Dňa: 29.03.2019 (piatok) so štartom hlavného behu o 16:00 hod., detské kategórie o 9:00 hod.

Miesto: Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, 080 01

Štart:  Areál  Základnej školy Matice slovenskej 13, Prešov

Trať: Hlavný beh - dĺžka trate cca 7km, pobeží sa z areálu školy po cyklistickom chodníku popri štyroch mostoch Torysy

Povrch: rôzny /asfalt, trávnatá plocha/

Prihlášky elektronickou formou:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd01fB60TG1RNQVc21KeC9dS7AuvdBmgMbe_PNVTCNL0TFMvw/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1OXNhFUDDpiZ90ZFFsqUgzQ5UC3oFvjQVjHzW1TtoVCQKe2YlO-T5ke5I

Prihlasovanie na detský beh mailom na: atletikapresov@gmail.com (Mgr. Daniela Leűtterová)

Štartovné: Platba do 28. 2. 2019 - 7eur, po tomto termíne do 28. 3. 2019 10 eur, v deň pretekov 12 eur

(Celý výťažok z pretekov bude určený na rekonštrukciu a obnovu športového areálu základnej školy. Hlavnou myšlienkou tohto behu je vytvoriť športový areál, ktorý bude môcť využívať škola ako aj široká verejnosť.)

Detské kategórie: bez poplatku

Prezentácia: hlavný beh: od 14:00 do 15:30 v mieste štartu

Kategórie hlavný beh: 

muži 18-39, muži 40, muži 50, muži 60, muži 70, ženy 18-39, ženy 40, ženy 50, ženy 60, dorastenci (2002 a mladší), dorastenky (2002 a mladšie)

kategória FunRun (1km úsek /behom, chôdzou/ okolo areálu školy pre tých, ktorí by radi podporili túto akciu, táto kategória je nesúťažná, bez určenia poradia a udeľovania cien).

Ceny:  Prví traja vo vekových kategóriách budú ocenení medailou a vecnými cenami. Všetci zúčastnení získavajú účastnícky balíček, ktorého súčasťou je aj pamätná medaila (po dobehu v cieli). 

Informácie: PaedDr. Eva Lange,  e-mail: lange.matica@gmail.com

Poznámky:

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Organizátor má právo zmeniť alebo upraviť trasu.

Preteky sú súčasťou oblastnej bežeckej ligy 2019 regiónov Prešov a Sabinov.

Plagát 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020