PaedDr. Alenka Pekárová

„Slovenčina, kto ti dal toľko nežných krás...“, čítam a rozmýšľam..  „Že vždy ako potôčik zažblnkoceš v nás...“ Zažblnkoceš? Nechápem... Možno to nikdy nepochopím, ale poznám odpoveď na otázku, prečo mám rada slovenčinu.

Naša pani učiteľka Alenka bude ocenená v rámci Rezortného dňa pracovníkov školstva a vedy na rok 2016. Blahoželáme.

Slovenčina – desať písmen v jedinom slovíčku, a predsa aký veľký význam! Ňou dokáže otvárať dušu a vyjadriť city. Ňou šantí, spieva i karhá, ako všetky mamy. Vštepila si ju do srdca  a vyrástla jej v krásnu červenú ružu. Cíti jej teplú dlaň, čo ju hladí po vlasoch, opojnú medovú vôňu, ktorou láka všetkých. Je jej modlitbou, je šepotom, ktorým sa zdobí, miluje i ďakuje. Slovenčinou sa pýši. Je ako žblnkot v duši, tichučký a milý...

O kom je reč? Kto sa živí týmto sladko slaným chlebíkom? Pre koho je škola aj prácou  snov, dream job, hobby, poslanie a spokojnosť?

Naša p. učiteľka PaedDr. Alenka Pekárová je na prvý pohľad  nežná, krehká, éterická bytosť , ktorá vlastnosti dobrého učiteľa nezískala iba praxou, tie  má v sebe. Hneď na prvý pohľad vyvoláva v nás pocit, že s tou sa bude dobre kecať, s ňou bude hodina slovenčiny zábavná. Vie veci vysvetliť jednoducho a s porozumením. Práca, ktorá dáva zmysel jej každodenným povinnostiam  je práca, ktorá pramení z jej talentu,  daností, silných stránok, jej vnútorného potenciálu. Deti jej dávajú energiu, trávi v škole väčšinu dňa a často si prácu nosí aj domov. Svojej profesii je oddaná dušou aj telom.

Jej aktivity v škole -  organizácia recitačných súťaží, hudobných vystúpení, príprava žiakov na testovanie nie je  len o učení, príprave na hodiny a time-manažmente, na prvé miesto staviame jej osobnosť, ľudský faktor.

Spravila krok, ktorý jej už nedovolí isť späť – patrí škole a deťom tak, ako k hore patria stromy, ako k búrke hromy. Miluje deti a ľudí vôkol seba a miluje ich   napriek všetkým  výzvam. A v tom je  jej sila.

Máme radi našu p. učiteľku, slovenčinárku - my všetci – malí aj veľkí. Veď, nájsť v človeku človeka je objav najvzácnejší, či nie?

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Na slovíčko pani učiteľka Alenka...

23.03.2016 19:36

Spovedali sme pani učiteľku PaedDr. Alenku Pekárovú

Počas svojej praxe  pracovala : v ZUŠ v Bardejove, v ZŠ Lemešanoch, v ZŠ Šrobárovej v Prešove, v ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove. Aké sú Vaše záľuby: Odmalička ma sprevádza hudba, prednes, divadlo a knihy.Vzťah k umeniu som nadobudla v rodine, kde bol...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018