V.A

Mozaika  záujmov  žiakov 5.A

Ani po poslednej vyučovacej hodine  život v škole neutícha, začína sa totiž práca v záujmových krúžkoch.      

Piataci o krúžkovej činnosti hovoria:

Lucka Šoltisová : Prihlásila som sa na tanečný krúžok, lebo rada tancujem, máme ho každý štvrtok popoludní. Bola by som rada, keby nás chodilo viac, mohli by sme nacvičiť veľký tanec.

Kamilka Vlasáková: Chodím na tanečný krúžok, veľmi rada tancujem a rada by som chodila na veľké tanečné súťaže. Na krúžku tancujeme moderné tance. Dá sa tam super vyblázniť, som spokojná.

Bianka Kollárová: Na tanečný krúžok chodím veľmi rada, pretože sa naučím niečo nové. Vedúca krúžku je k nám milá , keď niečo nevieme, ukáže nám to.  Na krúžok som sa prihlásila aj preto, že môžeme vystupovať v programoch a naši rodičia sú radi, že sme šťastní.

Karin Hadzimová, Anička Michalková : Na krúžok som sa prihlásila, lebo veľmi rada tancujem. Na krúžku môžeme vymýšľať rôzne kroky a tanečné zostavy. Chodia  tam aj dievčatá z našej triedy.

Miška Jusková: Chcela by som vedieť tancovať tak, ako Anička a Karin. Páči sa mi, že si môžeme samy vyberať pesničky, na ktoré budeme tancovať.

Paťo Vaňo:  Na rozdiel od mojich tancujúcich spolužiačok, chodím na počítačový krúžok, ktorý vedie veľmi dobrý pán učiteľ. Najčastejšie  píšeme e-maily, vymýšľame dialógy a spoznávame počítač. Od krúžku očakávam, že budeme častejšie navštevovať facebook, youtube a hrať rôzne hry.

 

Výtvarníci triedy dodávajú:

Mário Rabatin: Chodím do Kreatívu. Rád vytváram nové veci, napríklad zápisníky, obaly, zvieratká. Chcem sa zlepšiť v kreslení a maľovaní a lepšie vnímať farby, vzory a tak.

Denis Velička: Na Kreatív som sa neprihlásil, učiteľka si ma vybrala. Vyrábame všetko možné z papiera, kartónu a plastu. No ja by som chcel kresliť portréty alebo zátišia. Je tam dobre, vedúca krúžku nám ponúkne aj niečo na jedenie a pitie. Malo by chodiť viacej chlapcov.

Filip Makuch:  Kreatív je fajn, striháme, kreslíme, aj učiteľka je fajn. Ja by som si želal, aby na krúžku mohol každý robiť, čo chce a aby ukázal, čo dokáže.

Ivan Rončák: Na Kreatív chodím preto, aby som sa naučil kresliť, lebo moje kresby na výtvarnej sa vždy nepodaria. Bolo by dobré zmeniť deň , kedy máme krúžok, lebo to časovo nestíham.

Piataci sa rozhovorili aj o obľúbených vyučovacích predmetoch, ale o tom napíšeme  inokedy.

                                                                                                      Spracoval kolektív 5.A triedy

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018