Mozaika záujmov

Pridané: 30.5.2015

Ani po poslednej vyučovacej hodine  život v škole neutícha, začína sa totiž práca v záujmových krúžkoch.  

Čítajte viac o V.A triede    

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018