Mgr. Adriána Lešigová

Poznáme ju ako

 • triednu učiteľku
 •  úspešnú učiteľku ANJ metódou Jolly Phonics

Zápis do 1. ročníka

 Stretnutie s veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie  Mr  Andrew Garth .

 

Na to, aby sme boli šťastní, potrebujeme zdroj nadšenia. Nezáleží až tak veľmi na tom, či ho nájdeme v povolaní, ktoré nás živí, alebo mimo neho.

Nové  impulzy, ktoré nás posúvajú vpred, sú v našich nesplnených snoch, v objavení vnútornej sily, v pochvale, v novom priateľstve ,  v kolektíve... A sen  sa zrazu nezdá až taký nereálny, dáva energiu na to, aby sme svoj  život nasmerovali pozitívnym smerom.

Mgr. Adriána Lešigová je učiteľka anglického jazyka, ktorá vyučuje metódou Jolly Phonics a ako jediná zo Slovenska sa zúčastnila Study Tour Programme v Londýne v januári  2015, kde reprezentovala SR a mesto Prešov. Zároveň je garantkou tejto vyučovacej metódy metódy na Ministerstve školstva SR, je úspešnou spisovateľkou poézie, prózy a fejtónov, o čom svedčí vydanie zbierky básní Soľ aorty. Jej multifunkčnosť uzatvárajú výtvarné diela, s ktorými sa zúčastňuje amatérskych výstav.

 

Počas svojej praxe pracovala ako

 • učiteľka ZŠ v Kysaku, ZŠ Matice slovenskej 13/A v Prešove

Čo ju  poteší/ nepoteší v každodennej práci:

Poteší ma, keď  kolegovia majú dobrú náladu a vedia povzbudiť. Mám rada skromných a kreatívnych ľudí, bez plytkosti a s hĺbkou vnímavosti iných. Naopak, závistliví a neprajní ľudia vedia pokaziť náladu.

Záľuby:

 • Dozvedeli sme sa, že máte viaceré tvorivé aktivity. Pochváľte sa svojimi prácami a  úspechmi, inšpirujte aj nás svojimi nápadmi.

Ako študentka som spievala v zbore po vedením p. Evy Zacharovej, reprezentovali sme našu krajinu po rôznych svetových súťažiach,  taktiež som pretekala za Tatran Prešov v modernej gymnastike a reprezentovala  naše mesto Prešov.

Ako dieťa som skladala piesne a hrala ich na gitare. Táto moja záľuba mi zostala dodnes.

Ako študentka gymnázia som chodievala na umeleckú školu, ktorá mi pomohla v hĺbke pochopiť svet, prírodu, ľudí v ich reálnej podobe.

Zúčastňovala som sa  výtvarných  plenérov. Spolu s ostatnými neprofesionálnymi umelcami sme naše diela vystavovali. Všetky obrazy zvyčajne darujem.

Každý rok sa podieľam na charitatívnej akcii „Kotlík Open a Volejbalisti deťom“, získané peniaze darujeme onkologicky chorým deťom.

 • Väčšina z nás si v detstve  alebo v dospievaní vyskúšala „tvorivé“ pero v tajnom denníku, no len málokto zostal v krajine fantázie dlhšie. Ako to bolo s Vami?

Prvé pokusy začali na základnej škole v 3. ročníku, keď sme mali napísať  báseň. Neskôr to boli fejtóny a humorné poviedky. Veľmi ma to bavilo. Niektoré poviedky boli uverejnené v novinách už počas gymnázia. Začala som písať všade, kde to bolo možné. Pochopila som, že viac som inklinovala k poézii.

 

 •  Chlebom a soľou symbolicky vítame hostí, aký význam má soľ vo Vašej básnickej zbierke Soľ aorty?

Ako 30- ročná som vydala zbierku básní pod názvom Soľ aorty. Soľ pre mňa znamená blízkosť človeka a aorta zasa srdce. Takže nie je ťažké si vysvetliť názov mojej knihy.

 

 

 • Vaša poézia má znaky expresívnej výpovede, využívate  písanie ako terapeutický nástroj – cestu k uzdraveniu?

Vyjadrovať sa záhadne, okrasne a inotajne ma bavilo stále viac. Básne píšem zväčša po citovom vypätí. Sú to pozitívne alebo negatívne emócie.

 

 

 • Dnes sa často skloňuje pojem čitateľská gramotnosť, naše deti trávia veľa času nalepené na počítači. Ako vidíte súvislosť medzi čítaním a tvorivosťou (literárnou)?

Deti tým, že čítajú knihy sa môžu „vycvičiť“ vo vlastnom tvorivom písaní. Určite to má súvis ale hlavne kladiem dôraz na predispozíciu. Niekto má vrodený talent na šport, niekto na spev.....,niekto na písanie a niekto na všetko.

 

 • Počuli sme, že existujú kurzy tvorivého písania. Myslíte, že sa dá naučiť, ako napísať knihu?

Určite áno. Ale ako som už spomenula, na prvom mieste je talent.

 • Neuvažovali ste o zorganizovaní autorského čítania a získaní spätnej väzby aj v našom školskom prostredí?

Mohlo by to byť zaujímavé a zábavné. Ale moje básne sa hodia skôr pre starších študentov.

 

 • Majú Vaše  diela reálne témy alebo máte živú fantáziu?

Veľmi reálne ale aj nereálne, ktoré súvisia s hlbokými pocitmi v mojom podvedomí.

 

Ďakujeme za rozhovor.  Sme radi, že máme medzi sebou literárne nadanú p. učiteľku, ktorá môže byť inšpiráciou aj pre našich žiakov. Prajeme jej ešte veľa tvorivých námetov.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022