Kristína Cisková - VIII.A

Cieľom našej rubriky je nachádzať a predstaviť aj výnimočne nadaných žiakov, a to   v oblasti literatúry, hudby a športu. Vytvárame tak priestor na  ich seba prezentáciu. Chceme deťom   dožičiť radosť z úspechu, ale aj umožniť podeliť sa s týmto úspechom.

 

Predstavujeme Vám Kristínu Ciskovú, žiačku VIII.A triedy

                         

 

Poznáme ju  ako

 • veľmi dobrú žiačku,
 • skromnú spolužiačku a priateľku,
 • talentovanú recitátorku.

Záľuby:

 • čítanie,
 • kreslenie,
 • umelecký prednes.

Na otázku, čo je úspech, neexistuje jednoznačná odpoveď. Pre niekoho je úspech, keď  dostane dobrú známku, keď zmaturuje, pre deti v Afrike je úspech získať čerstvú vodu. Ale to magické slovíčko úspech  nás vzrušuje. Aký je návod, ktorý nás dovedie k úspechu? Myslím, že taký neexistuje!

Kto chce v živote uspieť, musí sa obklopiť ľuďmi, ktorí sú víťazmi a ich splnenými cieľmi, vytrvalými ľuďmi, ktorí dokážu bojovať a presadzovať svoje sny. Siahnime teda po vyznaní našej úspešnej spolužiačky. Veď inšpirácia konkrétnymi ľuďmi má najväčšiu silu.

 • Poznávaním literatúry  spoznávame aj  svet okolo nás,  uvedomujeme  si seba, porovnávame svoje vlastné postoje s  konaním hrdinov, sympatizujeme  s nimi a túžime  sa im vyrovnať. Kristínka, uviedla si, že rada čítaš knihy. Ktoré sú tvoje najobľúbenejšie?

Áno, čítanie kníh mám veľmi rada. Obľubujem dievčenské romány: Medzi nami dievčatami, Malé klamárky, Raz ťa uvidím a knihy od J. Greena.

 • Škola je miestom objavenia a vývinu recitátorského talentu. Prednes je výpoveďou o sebe pomocou textu. Ako si vyberáš ukážky a texty ?

 

Väčšinou si vyberám texty sama, také, ktoré ma oslovia. Recitujem prózu. Text sa mi musí páčiť, nie nanútený. S výberom mi pomáha aj moja úžasná sestra Lucka a moja skvelá p. uč. slovenského jazyka  PaedDr. A. Pekárová. 

 

 • Technická pripravenosť recitátora  je  to, čo robí prednes nielen zrozumiteľným, ale aj pôsobivým -  tón, intenzita, modulácia, tempo a ďalšie výrazové prostriedky. Ako sa pripravuješ na súťaž?

 Text si čítam nahlas, snažím sa predstaviť si ten príbeh a vžívam sa do konania hlavnej postavy. Stojím pritom pred zrkadlom a pozorujem svoju mimiku tváre, často sa aj nahrávam na diktafón, aby som vedela, čo mám zlepšiť. Pravidelne robím hlasové rozcvičky a rozcvičky artikulačných orgánov, ale ZUŠ nenavštevujem. Pomáha mi moja milujúca rodina, skvelé kamarátky a moji učitelia. Im všetkým patrí moje obrovské Ďakujem.

 • Recitátor ponúka kúsok svojho srdca, rozvíja seba aj poslucháčov. Prednes umeleckého textu sa rodí nie cez hlas, ale v duši recitátora. Ako teba obohacuje prednes? Máš trému?

Keď som začínala recitovať (niekedy v druhej triede), bola som malé, tiché, hanblivé dievčatko s veľkou trémou. Počas rokov som sa menila, myslím, že k lepšiemu. Nebojím sa už prejaviť a povedať svoj názor a stojím si za ním. Nemám už trému (občas ešte predsa). 

Myslím si, že recitovanie pomáha žiakom vystupovať a komunikovať bez trémy. Mali by to skúsiť tichí a nesmelí ľudia.

Pri recitovaní môžem uplatniť svoju kreativitu, pracovať s hlasom a  udržiavať očný  kontakt s publikom. Táto moja záľuba ma napĺňa.

 • Dosiahla si už pekné úspechy v súťaži Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko – dvakrát si postúpila  do krajského kola, kde si  sa umiestnila na 3. mieste. Ako chceš svoj talent pre citlivé a pôsobivé vyjadrenie textu  zúročiť v budúcnosti?

Musím úprimne povedať, že som nad tým ešte nerozmýšľala, ale napr. práca moderátorky v rádiu by nebol zlý nápad...

Ďakujem za rozhovor a Kristínke prajem veľa radosti z ďalších recitátorských úspechov.

     

 

                                                                                                           Mgr. M. Krištofová

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018