Portrét, niečo viacej o nás...

Portrét - rozhovory s (ne)obyčajnými učiteľmi, zamestnancami  a talentovanými žiakmi našej školy. Predstavujeme  Vám ich životné hodnoty a nevšedné záľuby.

Dnes sa vám predstaví   Boris Velička, IX.A

 

      

Vieme o tom, že  deti by mali pravidelne cvičiť. Je to dôležité pre ich zdravý vývoj, správne držanie tela a preto, aby mohli predchádzať rôznym problémom, nielen s chrbticou.

V štátnom vzdelávacom programe odborníci vyzývajú zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej výchovy v školskom vzdelávacom programe, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode; zvýšenú pozornosť venovať zriaďovaniu zdravotnej telesnej výchovy v školách a vzdelávaniu učiteľov telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy v tejto oblasti.

 

Boris Velička, žiak IX.A triedy, privoňal ku kolektívnemu športu – volejbalu. Objavil šport, ktorý je preňho viac ako hra. Je to súdržný kolektív, porovnávanie vlastnej výkonnosti, tímová práca a  dodržiavanie pravidiel.

 

Na začiatku bolo sprístupnenie ihriska a telocvične školy na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy rodičom a deťom.  Dnes sa tomu venuje každý deň. Zatiaľ si nestavia vysoké méty, aj keď  myslí na výhry aj prehry, má nový pohľad na seba a osobnostne dozrieva.

 

V akom športovom klube trénuješ?

  • Hrám za starších žiakov vo VK Mirad PU Prešov približne rok a pol a trénujeme v telocvični Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove. Začal som hrať skôr zo zábavy s rodičmi a spolužiakmi pod vedením p. uč. Mgr. M. Kundľu.  Súčasný tréner vytvára súdržný tím, zúčastňujeme sa aj na spoločenských aktivitách mimo športu. Rodičia a tréneri pomáhajú vytvoriť prostredie, v ktorom sme motivovaní a iniciatívni.

Ako vyzerá tvoja príprava?

  • Trénujeme  denne po vyučovaní – máme kondičnú prípravu a  herný tréning. Počas celého roku rozvíjame základné pohybové schopnosti -  kondíciu aj koordináciu: rýchlostné schopnosti, silové schopnosti, koordináciu  pohybu rúk a trupu, vytrvalosť v rýchlosti. Súťažíme s klubmi -  Svidník, Poprad, Stará Ľubovňa, Humenné.

Aké sú tvoje volejbalové plány do budúcnosti?

  • Volejbal sa mi páči, napĺňa ma a počítač mi vôbec nechýba. Hoci je to drina a veľká zodpovednosť, je to aj dobrý pocit z úspešného zápasu a z pochvaly trénera. Zúčastnil som sa sústredení v Liptovskom Hrádku a v Trenčíne, ktoré boli zamerané na výber talentov do Slovenskej volejbalovej federácie. Zohľadňovala sa najmä herná technika. Dostal som sa do užšieho výberu, čo ma veľmi teší. Čaká ma štúdium na strednej škole, uvidím, do akej miery volejbal  ovplyvní moje študijné výsledky.

Čo by si odkázal rovesníkom, ktorí nevedia, čo s voľným časom?

  • Nech sa neboja, ale netreba na nich tlačiť. Vytvoriť im prostredie, v ktorom sa budú cítiť šťastné. Mnohé deti majú negatívne skúsenosti  - prekonali zranenie alebo majú nízke sebavedomie z toho, že sú nešikovní.

 

Myslím si, že šport zvyšuje aj psychickú odolnosť voči stresu a trénujeme vôľové vlastnosti. Pochopil som, že výsledky sú priamo úmerné príprave,  nielen v športe, ale aj v škole.

 

Borisovi želáme, aby mu jeho záľuba vydržala čo najdlhšie.

Ďakujem za rozhovor.                                                                                                                         Mgr. M. Krištofová

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018