Portrét - niečo viacej o nás...

Portrét - rozhovory s (ne)obyčajnými učiteľmi a talentovanými žiakmi našej školy. Predstavíme Vám ich životné hodnoty a nevšedné záľuby.

Cieľom   našej rubriky je  hľadať a predstaviť aj  nadaných žiakov, a to v oblasti literatúry, hudby a športu. Vytvárame tak priestor na ich sebaprezentáciu. Chceme   týmto žiakom dožičiť radosť  z úspechu, ale aj umožniť podeliť sa s touto radosťou.

 

Melánia Laciová

V ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove už niekoľkokrát zaznelo meno Melánie Laciovej, žiačky V.B triedy. Melánia je snaživá, veselá a v triede obľúbená žiačka, ktorá je úspešná nielen v škole, ale aj mimo nej.

Toto je náš pohľad a ako sa vidí Melánia?

Mám 11 a pol roka. Moja pani riaditeľka sa ma opýtala, či nechcem chodiť na karate. Bolo to pred 4 rokmi.

Súhlasila som a neľutujem. Začala som chodiť na tréningy a veľmi skoro aj na súťaže. Hneď v prvom turnaji som získala 3. miesto. Potom sa to zlepšovalo a postupovala som na vyššie súťaže. Musela som na sebe veľa pracovať, ale oplatilo sa. Výsledky sa ukázali. Poslali ma do Talianska a Chorvátska reprezentovať Slovensko na Majstrovstvá Európy. Získala som titul vicemajsterka Európy vo svojej kategórii. Je to zatiaľ môj najväčší úspech.

V zbierke ocenení mám už 9 pohárov a 54 medailí. Mám aj cenu fair play. Som šťastná, že mám takú príležitosť k úspechu, že spoznávam nových priateľov a nové miesta.

Kto ťa v športe najviac motivuje a podporuje?

Mám veľmi dobrého trénera, ktorý ma vie povzbudiť, keď už nevládzem, alebo sa mi nechce. Od sponzora som dostala kimono. Povzbudzuje ma aj to, že aj moji súrodenci Manuel a Damiana sa začali venovať karate. Máme tak spoločné záujmy a zároveň robíme niečo pre svoje zdravie. Manuel je vicemajster Slovenska.

 

Okrem športu máš aj iné záujmy?

Áno, mám rada tanec. Pri tanci sa viem dobre uvoľniť, zabaviť.

 

Počula som, že si šikovná nielen v športe, ale aj v škole.

Najviac sa mi páči matematika, geografia, biológia a dejepis. Pracujem aj v školskom parlamente. Snažím sa.

 

Pomáha ti šport v bežnom živote?

Áno. Dokážem sa premôcť, keď sa mi nechce učiť. Vypestovala som si pevnú vôľu, viem, že keď dám do toho všetko, vráti sa mi to.

Som aj smelšia, lebo mám pocit, že sa dokážem ubrániť, keby mi chcel niekto ublížiť, ale zároveň som sa naučila, že nesmiem karate zneužiť.

 

Melánia, ďakujem ti za rozhovor, želám veľa síl, úspechov a fair play nech ťa sprevádza celým životom.

 

 

Ďakujem za rozhovor.

Pridané: 5.12.2018, Mgr. Ingrid Lenzová

 

Milan Kmecik

               

    Základná škola Matice slovenskej 13 v Prešove onedlho oslávi svoje 48. narodeniny. Cez jej brány vykročilo do života už mnoho žiakov. Každý z nich bol jedinečný, svojský, no niektorí boli výrazné osobnosti, ktoré významne reprezentovali mesto Prešov.  O necelý mesiac vyprevadíme ďalších deviatakov, ktorí sú plní očakávaní a predstáv o budúcom živote. Jedným z nich je aj všestranne talentovaný žiak, ktorý svojou usilovnosťou a zároveň skromnosťou robí dobré meno našej školy.

Milan Kmecík, žiak IX.A triedy,  ktorého vám chceme predstaviť.

 

 

    Milan, do ZŠ Matice slovenskej si nastúpil v 5. ročníku a odvtedy sme mali možnosť zaznamenať niekoľko tvojich výrazných úspechov.

Áno. Štvrtý ročník som absolvoval ešte v Bzenove a potom som s viacerými spolužiakmi  prišiel do tejto školy. Veľmi skoro som si zvykol na cestovanie, nové prostredie, učiteľov i spolužiakov.

Od začiatku sa mi začalo dariť a obavy z nového sa nenaplnili.

V šk. roku 2015/16 som sa umiestnil na 1. mieste okresného i krajského kola technickej olympiády a bol som vyhlásený za talent roka. V šk. roku 2016/17 som spolu s Marcom Fejerčákom skončil na 2. mieste okresného kola technickej olympiády, tiež v šk. roku 2017/18 sme spolu obsadili 1. miesto okresného kola a 2. miesto krajského kola.

    Si veľmi dobrý žiak, no zručnosť u dnešných mladých ľudí je už skôr vzácnosťou. Kde si sa to naučil?

Moju manuálnu zručnosť má na svedomí otec, ktorý ma zapájal do prác okolo domu. Mnohé práce už viem urobiť aj sám. Spracovanie dreva a iných materiálov sa stalo mojím koníčkom,  preto ma technická olympiáda nezaskočila žiadnou úlohou.

    Ktoré predmety patria k tvojím najobľúbenejším?

Moje naj- predmety sú matematika a fyzika , lebo v nich prevláda poriadok a systém. Zúčastnil som sa aj informatickej súťaže iBobor, v ktorej som sa stal úspešným riešiteľom. Ale mám rád aj telesnú výchovu, lebo okrem učenia sa rád aj hýbem. Šport prospieva zdraviu.

    Podľa toho, čo sme sa o tebe zatiaľ dozvedeli, predpokladáme, že si výhradne technický typ. Je to tak?

Mohlo by sa to tak javiť, ale ja mám rád aj umenie. Pred dvoma rokmi ma rodičia priviedli k folklóru. Tancujem v súbore Rozmarija. Teší ma pohyb spojený s hudbou v spoločnosti veselých ľudí, ktorí sa stali mojimi priateľmi. Krásne bude, ak so súborom budem cestovať na vystúpenia a spoznávať tak nové krajiny a kultúry.

    Čo by si na záver odkázal svojim mladším spolužiakom?

Aby sa učili, lebo ak chcú niečo dosiahnuť, musia predovšetkým niečo pre to urobiť.

    Milan, ďakujem za rozhovor a všetci ti želáme v ďalšom štúdiu i osobnom živote veľa šťastia a úspechov.

                                                                                                                                          Ďakujem za rozhovor.              

Pridané: 13.6.2018,  Mgr. I. Lenzová

 

Mgr. Adriana Puchalová

Jazyk nie je len nutnosťou. Aj keď je pravda, že jazyk je predovšetkým komunikačným prostriedkom, znalosťou cudzích jazykov si rozširujeme obzory, získavame nové možnosti v oblasti tak pracovnej,ako aj v oblasti záujmov, napr. hudba, film, literatúra, cestovanie...

Mnohí sa začínajú  učiť cudzí jazyk až vtedy, keď ich k tomu donútia životné okolnosti – zamestnanie, cesta do zahraničia, dovolenka a pod.

  Dnes vám predstavím kolegyňu, ktorá povzbudzuje žiakov našej školy k tomu, aby sa učili cudzí jazyk s radosťou, pre seba, v čase, keď sú vo veku, kedy sa učia najľahšie a keď majú na to v škole vytvorené podmienky.

Predstavujem vám Mgr. Adrianu Puchalovú.

Viac:...

Pridané: 6.3.2018, Mgr. I. Lenzová

 

 

BLAHOŽELÁME našej kolegyni PaedDr. Evke Smolákovej, ktorá úspešne reprezentovala našu školu a pri príležitosti 70. výročia založenia ŠPÚ 14. júna 2017 si prevzala krásne ocenenie.

Štátny pedagogický ústav pred časom vypísal súťaž v tvorbe didaktických návrhov aktivít vo vyučovaní pre učiteľov materských, základných a stredných škôl. Predmetom súťaže bola tvorba metodických materiálov vhodných na vyučovanie, ukážky aktivít, pracovné listy, námety na aktivizáciu a motiváciu žiakov, reflexiu žiakov, objavné učenie sa, kooperatívne, projektové a problémové učenie, príbehy a podobne.

Práce autorov boli odborne posúdené a komisia vyhodnotila tie najlepšie. Evkina súťažná práca bola spracovaná pod názvom Rozvoj fonematického uvedomovania na hodinách anglického jazyka alebo O troch prasiatkach.

Všetky úspešné materiály budú zverejnené na metodickom portáli ŠPÚ a dostupné širokej učiteľskej verejnosti.

 

Ocenenie - v rámci Rezortného dňa pracovníkov školstva a vedy na rok 2016

„Slovenčina, kto ti dal toľko nežných krás...“, čítam a rozmýšľam..  „Že vždy ako potôčik zažblnkoceš v nás...“ Zažblnkoceš? Nechápem... Možno to nikdy nepochopím, ale poznám odpoveď na otázku, prečo mám rada slovenčinu.

 

Učiteľka ZŠ v Lipovciach, Šarišských Dravciach, v Pov.Bystrici a Radaticiach, riaditeľka  ZŠ v Bzenove.

"jediná v rodine, ktorá si robí z obývačky drevárničku so slovenskými hoblinkami na perzskom koberci. Dokonca  som si neodchovala ani nasledovníka, zoberiem si teda svoje hobby so sebou..."

 

Ocenenie - v rámci Rezortného dňa pracovníkov školstva a vedy na rok 2015

Garantka metódy Jolly Phonics na MŠ vedy výskumu a športu SR

"Na to, aby sme boli šťastní, potrebujeme zdroj nadšenia. Nezáleží až tak veľmi na tom, či ho nájdeme v povolaní, ktoré nás živí, alebo mimo neho."

Zástupkyňa školy ZŠ Matice slovenskej  v rokoch 2009/2010 - 2013/2014.

"V období môjho detstva dedina ešte žila svojím klasickým životom. Pochádzam z oblasti, kde sa pestoval a spracovával ľan. U nás doma sa tradične máčal ľan (v močidle),  trepal, spriadal sa na kúdeli a vretene, tkalo sa  plátno,  posteľné a stolové textílie a samozrejme koberce. Takouto pracovno – zážitkovou formou sme my - deti trávili voľný čas a všetkému sme  sa priúčali."

Školská špeciálna pedagogička, koordinátorka testovania T 5  / T 9.

"Každý žiak má bunky na niečo iné. Niekto inklinuje k humanitným vedám, iný k prírodným, ale práve matematika sa najčastejšie skloňuje ako neobľúbený predmet, ktorý robí žiakom najväčšie problémy".

 

Učiteľka I. stupňa, režisérka a koordinátorka celoškolských akadémií.

"Tvorivá dramatika, školské divadlo, hra v role, pantomíma, improvizácia, interpretácia, dramatická hra, dramatizácia a iné činnosti len kladne vplývajú na celkový rozvoj osobnosti žiaka, nielen na jeho správanie, ale aj na vytvorenie priaznivej klímy v triede, v kolektíve".

Školník – údržbár, zručný remeselník a ochotný zamestnanec.

"Náš život  je ako  cesta vlakom, je plná zmien, náhod, príjemných zážitkov  i prekvapení. Počas cesty ľudia pristupujú a vystupujú. Hoci nakrátko sa stanú pre nás dôležití, niekedy až nenahraditeľní".

 

Tvorí významnú súčasť našej školskej jedálne, robí ju krajšou, lepšou a samozrejme aj jedlo podané jej rukou chutí lepšie.

"Jedlo je spojením chutí, vôní a zážitkov. Občas je krehké a vláčne, inokedy chrumkavé a korenisté, nebodaj nedovarené a nedopečené, málo slané, či presolené, božsky sladké, ale vždy upokojí, vykúzli úsmev na tvári, je miestom na pracovné, priateľské, či zoznamovacie stretnutia."

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018