Zamestnanci školy

Učitelia pre primárne vzdelávanie:

Učiteľ kontakt
Mgr. Turčíková, Silvia  turcikova.matica@gmail.com
Mgr. Guman, Dušan- špec. ped.  guman.matica@gmail.com
PaedDr. Vojtášová, Andrea - špec.ped.- psychopéd vojtasova.matica@gmail.com
Mgr. Kašprišinová, Andrea – špec. ped. – psychopéd kasprisinova.matica@gmail.com
Mgr. Melník - Bačková, Ivana – špec. ped. – školský logopéd melnikbackova.matica@gmail.com
Mgr. Uhlárová, Ľubica uhlarova.matica@gmail.com
PaedDr. Rodáková, Renáta  – špec.  ped.-psychopéd zs.matica@gmail.com
Mgr. Fecková, Júlia feckova.matica@gmail.com
Mgr. Kučová, Iveta kucova.matica@gmail.com
Mgr. Makšinová, Alena maksinova.matica@gmail.com  
Mgr. Feňušová, Aniela – školský logopéd fenusova.matica@gmail.com
Mgr. Pavlovská, Mária- špec. pedagóg - MD pavlovska.matica@gmail.com
PhDr. Vasková, Blanka -  špec. pedagóg vaskova.matica@gmail.com
Mgr. Širáková, Beáta - školský logopéd sirakova.matica@gmail.com
Mgr. Slováková Mária slovakova.matica@gmail.com

 

Učitelia pre nižšie sekundárne vzdelávanie:

Učiteľ kontakt
Mgr. Cígerová, Štefánia cigerova.matica@gmail.com
Mgr. Puchalová, Adriana puchalova.matica@gmail.com
Mgr. Križanová, Monika – špec. ped. – psychopéd krizanova.matica@gmail.com
Mgr. Lenz, Vladimír- špec.ped. lenz.matica@gmail.com
Mgr. Baluchová, Júlia- špec. ped. - RD gazdova.matica@gmail.com
Mgr.  Bucko, Stanislav zs.matica@gmail.com
PaedDr. Háberová, Iveta haberova.matica@gmail.com
RNDr. Širý, Marián - špec. ped. siry.matica@gmail.com
Mgr. Kľučárová, Mária klucarova.matica@gmail.com
Mgr. Mišenko, Vladimír- špec. ped. misenko.matica@gmail.com
PaedDr. Vozáriková, Mária vozarikovam.matica@gmail.com
Mgr. Eštočinová, Silvia estocinova.matica@gmail.com
Mgr. Grančay, Tomáš grancay.matica@gmail.com 
Mgr. Novák, Ján novak.matica@gmail.com
Mgr. Miroslava Kolarčiková kolarcikova.matica@gmail.com
Mgr. Katarína Vaňová vanovak.matica@gmail.com
Mgr. Júlia Imrichová imrichova.matica@gmail.com
Mgr. Oľga Kochanová kochanova.matica@gmail.com
Mgr. Eliška Laluhová laluhova.matica@gmail.com
Mgr. Magdaléna Zacharová zacharova.matica@gmail.com

 

Asistenti učiteľa  
Mgr.Zuzana Papcunová papcunova.matica@gmail.com
Mgr. Janka Sučková suckovaj.matica@gmail.com
Mgr. Emília Klimová klimova.matica@gmail.com
Ing. Ľuboš Dudla dudla.matica@gmail.com
Mgr. Júlia Imrichová imrichova.matica@gmail.com
Mgr. Vanda Šofranková sofrankova.matica@gmail.com
Mgr. Anna Chovancová chovancova.matica@gmail.com

 

Vychovávateľky

kontakt

Šefčíková, Bibiána - vedúca ŠKD sefcikova.matica@gmail.com
Bc. Vaňová, Ivana vanova.matica@gmail.com
Repáková, Lívia - MD loncakova.matica@gmail.com
Jasenská, Jaroslava   jasenska.matica@gmail.com 
Kazienková, Jana kazienkova.matica@gmail.com

 

Školský psychológ kontakt
Mgr. Šlosáriková, Martina slosarikova.matica@gmail.com

 

Výchovná / Kariérna poradkyňa kontakt
Mgr. Puchalová, Adriana - výchovný a kariérový poradca puchalova.matica@gmail.com

 

 

Externí zamestnanci  
Mgr. Štefániková, Božena  

 

Technicko - hospodárski zamestnanci    
personálno - ekonomické oddelenie Mgr. Marcinová, Mária referent PaM marcinova.matica@gmail.com
  Maníková, Emília
účtovníčka
manikova.matica@gmail.com
Školník Štefaníková, Daniela stefanikova@gmail.com
Údržbár Štofanko, Peter  
Upratovačky Holovičová, Terézia  
  Jusková, Gabriela  
  Kapcová, Marta  
  Bc. Foltínová, Petra  
Školská jedáleň Zápotocká, Mária 
vedúca ŠJ
 
Kuchárky Jankivová, Ľuba
hlavná kuchárka
 
  Karabinošová, Darina
kuchárka
 
  Segedyová, Alena pomocná sila  
  Kušnírová, Martina
pomocná kuchárka
 
  Slivková, Jana
pomocná sila
 
 

 

 


 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2020/2021