Zamestnanci školy

Učitelia pre primárne vzdelávanie:

Učiteľ kontakt
Mgr. Turčíková, Silvia  turcikova.matica@gmail.com
Mgr. Likeová, Beáta- špec. ped. - psychopéd - projekt ŠOV likeova.matica@gmail.com
PaedDr. Vojtášová, Andrea - špec.ped.- psychopéd vojtasova.matica@gmail.com
Mgr. Kašprišinová, Andrea – špec. ped. – psychopéd kasprisinova.matica@gmail.com
Mgr. Melník - Bačková, Ivana – špec. ped. – školský logopéd melnikbackova.matica@gmail.com
Mgr. Uhlárová, Ľubica uhlarova.matica@gmail.com
PaedDr. Rodáková, Renáta  – špec.  ped.-psychopéd zs.matica@gmail.com
Mgr. Kočišková, Katarína – školský logopéd -  MD kociskova.matica@gmail.com
Mgr. Kučová, Iveta kucova.matica@gmail.com
Mgr. Brhlíková, Jana  brhlikova.matica@gmail.com  
Mgr. Feňušová, Aniela – školský logopéd fenusova.matica@gmail.com
Mgr. Pavlovská, Mária- špec. pedagóg pavlovska.matica@gmail.com
Mgr. Lešigová, Adriána lesigova.matica@gmail.com
PhDr. Vasková, Blanka -  špec. pedagóg vaskova.matica@gmail.com
Mgr. Paličková, Nikoleta - špec. pedagóg palickova.matica@gmail.com
PaedDr. Lange,Eva  lange.matica@gmail.com
Mgr. Gabužďová, Gabriela gabuzdova.matica@gmail.com
Mgr. Zacharová, Magdaléna  

 

Učitelia pre nižšie sekundárne vzdelávanie:

Učiteľ kontakt
Mgr. Lenzová, Ingrid – špec. ped. – psychopéd lenzova.matica@gmail.com
Mgr. Puchalová, Adriana puchalova.matica@gmail.com
Mgr. Križanová, Monika – špec. ped. – psychopéd krizanova.matica@gmail.com
Mgr. Lenz, Vladimír- špec.ped. lenz.matica@gmail.com
Mgr. Baluchová, Júlia- špec. ped. - MD gazdova.matica@gmail.com
Mgr.  Bucko, Stanislav zs.matica@gmail.com
PaedDr. Háberová, Iveta haberova.matica@gmail.com
RNDr. Širý, Marián - špec. ped. siry.matica@gmail.com
Mgr. Kľučárová, Mária klucarova.matica@gmail.com
Mgr. Mišenko, Vladimír- špec. ped. misenko.matica@gmail.com
PaedDr. Vozáriková, Mária vozarikovam.matica@gmail.com
Mgr. Eštočinová, Silvia estocinova.matica@gmail.com
Mgr. Jacko, Lukáš   jacko.matica@gmail.com 
Mgr. Novák, Ján novak.matica@gmail.com
Mgr. Miroslava Kolarčiková kolarcikova.matica@gmail.com
Mgr. Katarína Vaňová vanovak.matica@gmail.com
Mgr. Mária Slováková  

 

Asistenti učiteľa  
Mgr.Zuzana Papcunová papcunova.matica@gmail.com
Mgr. Júlia Fecková feckova.matica@gmail.com
PaedDr. Jaroslava Markovičová markovicova.matica@gmail.com
Ing. Ľuboš Dudla dudla.matica@gmail.com
Mgr. Peter Demčák demcak.matica@gmail.com
Mgr. Michaela Petejová petejova.matica@gmail.com

 

Vychovávateľky

kontakt

Šefčíková, Bibiána - vedúca ŠKD sefcikova.matica@gmail.com
Vaňová, Ivana vanova.matica@gmail.com
Repáková, Lívia loncakova.matica@gmail.com
Jasenská, Jaroslava   jasenska.matica@gmail.com 
Mgr. Imrichová, Júlia  imrichova.matica@gmail.com

 

Výchovná / Kariérna poradkyňa kontakt
Mgr. Puchalová, Adriana - výchovný poradca puchalova.matica@gmail.com
PaedDr. Vozáriková, Mária - kariérny poradca vozarikovam.matica@gmail.com

 

 

Externí zamestnanci  
Mgr. Štefániková, Božena  

 

Technicko - hospodárski zamestnanci    
personálno - ekonomické oddelenie Mgr. Marcinová, Mária referent PaM marcinova.matica@gmail.com
  Maníková, Emília
účtovníčka
manikova.matica@gmail.com
Školník Štefaníková, Daniela stefanikova@gmail.com
Údržbár Štofanko,Peter  
Upratovačky Holovičová, Terézia  
  Jusková, Gabriela  
  Kapcová, Marta  
Školská jedáleň Zápotocká, Mária, vedúca ŠJ  
Kuchárky Jankivová, Ľuba
hlavná kuchárka
 
  Karabinošová, Darina
kuchárka
 
  Segedyová, Alena – pomocná sila  
  Kušnírová, Martina
pomocná kuchárka
 
 

 

 


 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020