Zamestnanci školy

Učitelia pre primárne vzdelávanie:

Učiteľ kontakt
Mgr. Turčíková, Silvia  turcikova.matica@gmail.com
Mgr. Guman, Dušan- špec. ped.  guman.matica@gmail.com
PaedDr. Vojtášová, Andrea - špec.ped.- psychopéd vojtasova.matica@gmail.com
Mgr. Kašprišinová, Andrea – špec. ped. – psychopéd kasprisinova.matica@gmail.com
Mgr. Melník - Bačková, Ivana – špec. ped. – školský logopéd melnikbackova.matica@gmail.com
Mgr. Uhlárová, Ľubica uhlarova.matica@gmail.com
PaedDr. Rodáková, Renáta  – špec.  ped.-psychopéd zs.matica@gmail.com
Mgr. Kočišková, Katarína – školský logopéd  kociskova.matica@gmail.com
Mgr. Kučová, Iveta kucova.matica@gmail.com
Mgr. Brhlíková, Jana  brhlikova.matica@gmail.com  
Mgr. Feňušová, Aniela – školský logopéd fenusova.matica@gmail.com
Mgr. Pavlovská, Mária- špec. pedagóg - MD pavlovska.matica@gmail.com
Mgr. Lešigová, Adriána lesigova.matica@gmail.com
PhDr. Vasková, Blanka -  špec. pedagóg vaskova.matica@gmail.com
Mgr. Paličková, Nikoleta - špec. pedagóg palickova.matica@gmail.com
Mgr. Gabužďová, Gabriela gabuzdova.matica@gmail.com
Mgr. Zacharová, Magdaléna  

 

Učitelia pre nižšie sekundárne vzdelávanie:

Učiteľ kontakt
Mgr. Lenzová, Ingrid – špec. ped. – psychopéd lenzova.matica@gmail.com
Mgr. Puchalová, Adriana puchalova.matica@gmail.com
Mgr. Križanová, Monika – špec. ped. – psychopéd krizanova.matica@gmail.com
Mgr. Lenz, Vladimír- špec.ped. lenz.matica@gmail.com
Mgr. Baluchová, Júlia- špec. ped. - RD gazdova.matica@gmail.com
Mgr.  Bucko, Stanislav zs.matica@gmail.com
PaedDr. Háberová, Iveta haberova.matica@gmail.com
RNDr. Širý, Marián - špec. ped. siry.matica@gmail.com
Mgr. Kľučárová, Mária klucarova.matica@gmail.com
Mgr. Mišenko, Vladimír- špec. ped. misenko.matica@gmail.com
PaedDr. Vozáriková, Mária vozarikovam.matica@gmail.com
Mgr. Eštočinová, Silvia estocinova.matica@gmail.com
Mgr. Jacko, Lukáš   jacko.matica@gmail.com 
Mgr. Novák, Ján novak.matica@gmail.com
Mgr. Miroslava Kolarčiková kolarcikova.matica@gmail.com
Mgr. Katarína Vaňová vanovak.matica@gmail.com
Mgr. Mária Slováková  

 

Asistenti učiteľa  
Mgr.Zuzana Papcunová papcunova.matica@gmail.com
Mgr. Júlia Fecková feckova.matica@gmail.com
Karin Vaňová vanova.karin@gmail.com
Ing. Ľuboš Dudla dudla.matica@gmail.com
Mgr. Peter Demčák demcak.matica@gmail.com
Mgr. Michaela Petejová petejova.matica@gmail.com

 

Vychovávateľky

kontakt

Šefčíková, Bibiána - vedúca ŠKD sefcikova.matica@gmail.com
Vaňová, Ivana vanova.matica@gmail.com
Repáková, Lívia - MD loncakova.matica@gmail.com
Jasenská, Jaroslava   jasenska.matica@gmail.com 
Mgr. Imrichová, Júlia  imrichova.matica@gmail.com

 

Školský psychológ kontakt
Mgr. Šlosáriková, Martina slosarikova.matica@gmail.com

 

Výchovná / Kariérna poradkyňa kontakt
Mgr. Puchalová, Adriana - výchovný poradca puchalova.matica@gmail.com
PaedDr. Vozáriková, Mária - kariérny poradca vozarikovam.matica@gmail.com

 

 

Externí zamestnanci  
Mgr. Štefániková, Božena  

 

Technicko - hospodárski zamestnanci    
personálno - ekonomické oddelenie Mgr. Marcinová, Mária referent PaM marcinova.matica@gmail.com
  Maníková, Emília
účtovníčka
manikova.matica@gmail.com
Školník Štefaníková, Daniela stefanikova@gmail.com
Údržbár Štofanko, Peter  
Upratovačky Holovičová, Terézia  
  Jusková, Gabriela  
  Kapcová, Marta  
  Bc. Foltínová, Petra  
  Blašková, Mária  
Školská jedáleň Zápotocká, Mária 
vedúca ŠJ
 
Kuchárky Jankivová, Ľuba
hlavná kuchárka
 
  Karabinošová, Darina
kuchárka
 
  Segedyová, Alena pomocná sila  
  Kušnírová, Martina
pomocná kuchárka
 
  Slivková, Jana
pomocná kuchárka
 
 

 

 


 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020