Zamestnanci školy

Učitelia pre primárne vzdelávanie:

Učiteľ Aprobácia kontakt
Mgr. Fecková, Júlia RUJ - ETV
ANJ 1. stupeň
feckova.matica@gmail.com
Mgr. Kašprišinová, Andrea  I. stupeň
špeciálny pedagóg
kasprisinova.matica@gmail.com
Mgr. Kučová, Iveta I. stupeň  kucova.matica@gmail.com
Mgr. Lešková, Jana I. stupeň  
PaedDr. Rodáková, Renáta  I. stupeň
špeciálny pedagóg
zs.matica@gmail.com
Mgr. Šebejová, Júlia I. stupeň  
Mgr. Uhlárová, Ľubica I. stupeň 
anglický jazyk
uhlarova.matica@gmail.com
PhDr. Vasková, Blanka I. stupeň
špeciálny pedagóg
vaskova.matica@gmail.com
PaedDr. Vojtášová, Andrea  I. stupeň
špeciálny pedagóg
vojtasova.matica@gmail.com
 

 

Učitelia pre nižšie sekundárne vzdelávanie:

Učiteľ Aprobácia kontakt
Mgr. Bartko, Matúš, PhD. SJL bartko.matica@gmail.com
Mgr.  Bucko, Stanislav TSV - OBN bucko.matica@gmail.com
Mgr. Cígerová, Štefánia ANJ - GEG cigerova.matica@gmail.com
Mgr. Eštočinová, Silvia SJL - DEJ estocinova.matica@gmail.com
Mgr. Grančay, Tomáš DEJ - NEJ grancay.matica@gmail.com
PaedDr. Háberová, Iveta SJL - OBN haberova.matica@gmail.com
Mgr. Imrichová, Júlia FYZ - THD
špeciálny pedagóg
imrichova.matica@gmail.com
Mgr. Kľučárová, Mária MAT - THD klucarova.matica@gmail.com
Mgr. Križanová, Monika  MAT - THD - INF  špeciálny pedagóg krizanova.matica@gmail.com
Mgr. Lenz, Vladimír GEG - BIO - ETV  špeciálny pedagóg lenz.matica@gmail.com
Mgr. Mišenko, Vladimír MAT - THD
špeciálny pedagóg
misenko.matica@gmail.com
Mgr. Novák, Ján TSV novak.matica@gmail.com
Mgr. Puchalová, Adriana RUJ - VYV - ANJ puchalova.matica@gmail.com
Mgr. Slováková, Mária NBV slovakova.matica@gmail.com
RNDr. Širý, Marián CHE
špeciálny pedagóg
siry.matica@gmail.com
PaedDr. Vozáriková, Mária FYZ - THD vozarikovam.matica@gmail.com
Mgr. Zacharová, Magdaléna NBV zacharova.matica@gmail.com
 
Školský logopéd Aprobácia Kontakt
Mgr. Melník Bačková, Ivana školský logopéd
I. stupeň
melnikbackova.matica@gmail.com
Mgr. Turčíková, Silvia  školský logopéd turcikova.matica@gmail.com

Asistenti učiteľa Aprobácia Kontakt
Mgr. Imrichová, Júlia  FYZ - THD
špeciálny pedagóg
imrichova.matica@gmail.com

 

Vychovávateľky

kontakt

Jasenská, Jaroslava   jasenska.matica@gmail.com 
Kazienková, Jana kazienkova.matica@gmail.com
Mgr. Papcunová, Zuzana papcunova.matica@gmail.com
Šefčíková, Bibiána - vedúca ŠKD sefcikova.matica@gmail.com
Bc. Vaňová, Ivana vanova.matica@gmail.com

 

Školský psychológ kontakt
   

 

Školský špeciálny pedagóg Aprobácia Kontakt
Mgr. Guman, Dušan špeciálny pedagóg
I. stupeň
guman.matica@gmail.com

Výchovná / Kariérna poradkyňa kontakt
Mgr. Puchalová, Adriana - výchovný a kariérový poradca puchalova.matica@gmail.com
   
Externí zamestnanci  
Mgr. Štefániková, Božena  

 

Technicko - hospodárski zamestnanci    
Personálno - ekonomické oddelenie Mgr. Marcinová, Mária referent PaM marcinova.matica@gmail.com
 
účtovníčka
 
Školník Štefaníková, Daniela stefanikova@gmail.com
Údržbár Štofanko, Peter sidonia.stofankova@gmail.com
Upratovačky Bc. Foltínová, Petra petrafoltinova666@gmail.com
  Holovičová, Terézia holovicova.matica@gmail.com
  Jusková, Gabriela juskova.matica@gmail.com
  Kapcová, Marta kapcova.marta64@gmail.com
Školská jedáleň Zápotocká, Mária 
vedúca ŠJ
zapotocka.matica@gmail.com
Kuchárky Jankivová, Ľuba
hlavná kuchárka
 
  Karabinošová, Darina
kuchárka
 
  Kušnírová, Martina
pomocná kuchárka
 
  Segedyová, Alena pomocná sila  
  Slivková, Jana
pomocná sila
 
 

 

 


 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022