Vedenie školy                    

 

Riaditeľka školy : PaedDr. Rodáková,  Renáta

Zástupkyňa riaditeľky školy : Mgr. Eštočinová, Silvia

Zástupkyňa riaditeľky školy : Mgr. Gabužďová, Gabriela

Zástupca riaditeľky školy : Mgr. Bucko, Stanislav

 


Rozšírené vedenie školy

 

Vedúca ŠKD : Šefčíková, Bibiána

Predsedníčka Rady školy : Mgr. Lešigová, Adriána

Predseda ZO OZPŠ: Mgr. Marcinová, Mária

 

Vedúca MZ pre 1. stupeň - Mgr.  Kašprišinová,Andrea

Vedúca MZ ŠKD - Šefčíková, Bibiána

Vedúca PK výchovných predmetov - Mgr.  Režnická,Mária

Vedúca PK jazykov- Mgr. Puchalová, Adriana

Vedúci PK prírodovedných a spoločensko vedných  predmetov - RNDr. Širý, Marián

 

 

 

Vedúca školskej jedálne : Zápotocká ,Mária

Samostatná referentka : Svatová, Anežka, Mgr. Marcinová, Mária

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018