Vedenie školy                    

 

Riaditeľka školy : PaedDr. Rodáková,  Renáta

Zástupkyňa riaditeľky školy : Mgr. Eštočinová, Silvia

Zástupca riaditeľky školy : Mgr. Bucko, Stanislav

 


Rozšírené vedenie školy

 

Vedúca ŠKD : Šefčíková, Bibiána

Predseda Rady školy : RNDr. Širý, Marián

Predseda ZO OZPŠ: Mgr. Marcinová, Mária

 

Vedúca MZ pre 1. stupeň : PhDr. Vasková, Blanka

Vedúca MZ ŠKDŠefčíková, Bibiána

Vedúca PK výchovných predmetov - PaedDr. Vozáriková, Mária

Vedúca PK SJL, OBN, DEJ - Mgr. Vaňová, Katarína

Vedúci PK FYZ, BIO, GEG, CHE - RNDr. Širý, Marián

Vedúca PK MAT, INF - Mgr. Križanová, Monika

Vedúca PK cudzích jazykov - Mgr. Laluhová, Eliška

Inkluzívny tím - Mgr. Melník Bačková, Ivana

 

 

 

Vedúca školskej jedálne : Zápotocká, Mária

Samostatná referentka : Mgr. Marcinová, Mária

Účtovníčka: Maníková, Emília

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022