Oznam k zabezpečeniu volieb

OZNAM

k zabezpečeniu volieb členov

Rady školy pri Základnej škole Matice slovenskej 13, Prešov

 

Dňom 18.03.2020 končí funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov, čím zaniká členstvo členov tejto Rady školy.

V súvislosti s touto skutočnosťou sa uskutočnia voľby nových členov Rady školy pri Základnej škole Matice slovenskej 13, Prešov na nové volebné obdobie.

Členov Rady školy volia spomedzi seba

  • osobitne pedagogickí zamestnanci,
  • osobitne nepedagogickí zamestnanci,
  • osobitne rodičia žiakov školy.

Za účelom zabezpečenia volieb riaditeľka Základnej školy Matice slovenskej 13, Prešov zvoláva na spoločné pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční 20.2.2020 o 14:00 hod. v zborovni školy.

Kandidáta na voleného člena Rady školy môže navrhnúť ktorýkoľvek z voličov, pričom kandidát musí s návrhom súhlasiť, čo je potrebné potvrdiť písomne. Návrhy kandidátov na volených členov Rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy je možné podávať  v termíne do 20.2.2020 v čase do 13.00 hod.  v kancelárii hospodárky školy.

 

Voľby členov Rady školy pri Základnej škole Matice slovenskej 13, Prešov sa uskutočnia

  • za pedagogických zamestnancov školy: 20.2.2020 od 13.30 hod do 14.30 hod. v zborovni školy,
  • za nepedagogických zamestnancov školy: 20.2.2020 od 14.30 hod. do 15.00 hod. v zborovni školy,
  • za rodičov žiakov školy: 20.2.2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod. v jedálni školy.

 

 

V Prešove 14.02.2020                                                    PaedDr. Renáta Rodáková

                                                                                                riaditeľka školy

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020