RŠ MÁ 11 ČLENOV A POZOSTÁVA Z NASLEDUJÚCICH ZÁSTUPCOV:

a) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov základnej školy,

b) jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,

c) štyria zvolení zástupcovia rodičov žiakov základnej školy,

d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.


Členovia rady školy

 

 

ZA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

Mgr. Adriána Lešigová

RNDr. Marián Širý

 

ZA NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

Mgr. Mária Marcinová

 

ZA ZÁSTUPCOV RODIČOV 

Ing. Adela Vašková

Ing. Zuzana Kočanová

Mikuláš Eštočák

Ing. Miriama Šofranko Minaričová

 

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa

PaedDr. Jozef Muránsky
 
Štefan Hermanovský
 
Mgr. Martin Matejka, MBA
 
Ing. Štefan Kužma
 
 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020