Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ Matice slovenskej 13

Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ Matice slovenskej 13
Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov, rozvoj predmetných gramotností u žiakov, vzdelávanie

Názov operačného programu Ľudské zdroje
Trvanie projektu 01.08.2019 - 30. 07. 2021 
Koordinátor projektu Mgr. Mária Marcinová, marcinova.matica@gmail.com
Viac informácií tu: Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ Matice slovenskej 13

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022