FitPark Eperko

Názov projektu FitPark Eperko
Cieľ projektu

Zlepšenie prostredia výstavbou workoutového ihriska pri Základnej škole Matice slovenskej 13, Prešov

Poskytovateľ grantu: Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco, grantový program: "Vy rozhodujete, my pomáhame"
Miesto realizácie: Areál Základnej školy Matice slovenskej 13, Prešov
Trvanie projektu 30.08.2019 - 28.02.2024 
Koordinátor projektu Mgr. Gabriela Gabužďová, gabuzdova.matica@gmail.com
Viac informácií tu: FitPark Eperko

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022