Poľsko

Erasmus + Poľsko

Deň prvý - Torun

Foto:

Pridané: 18.3.2019, Mgr. A. Lešigová

Erasmus + Poľsko

1. Day- Excellent day - Thank You!
Náš projekt je zameraný na poznávanie iných krajín, ich edukatívnych metód a na spoločenské aktivity. Inšpirujúcim bolo privítanie delegácie Erasmu + riaditeľkou školy a obhliadka špeciálnych učební. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vytvorené skvelé podmienky ako telocvičňa pre integráciu,miestnosť pre muzikoterapiu a logoterapiu. Poliaci sú národom hostiteľov. Na perfektný obed v miestnej typickej reštaurácii zameranej na tradičné jedlá, čiže pirohy, tak skoro nezabudneme. No a prijatie pánom primátorom bolo excelentné. Veľmi pekne ďakujeme za celý deň.

Foto:

Pridané: 18.3.2019, Mgr. A. Lešigová

Erasmus + 2. Day- a bit of Polish history - Malbork Castle 

Hrad Malbork bol sídlom už vtedy kresťanského Rádu nemeckých rytierov, ktorí bojovali proti pohanským Prusom. Postavený bol v 13.storočí a jeho legenda sa vyníma tehlovou stavbou. Mali sme možnosť navštíviť legendárnu stavbu, ktorá je unikátom v celej Európe. Nikde inde sa nedá vidieť a navštíviť obdobná stavba. Skutočná pevnosť a pýcha hrdosti poľského národa po nemeckých rytieroch pripadla do portfólia kráľovského rodu Jagielonskych.

Foto: 

Pridané: 20.3.2019, Mgr. A. Lešigová

Erasmus + Poľsko 3. deň  

3. Day- Student's presentations related to famous people and sights, workshop at the Gingerbread Museum and sightseeing of the Torun.

Každý projektový deň je o zážitkoch. Dnes sme prezentovali našu krajinu s jej skvostami. Sú to naši ľudia, naša história a naša tradícia. Sme malý národ, ale s veľkým sebavedomím, lebo sme toho dokázali mnoho. Jánošík nás spojil a urobili sme z toho krásny príbeh. Žiaci prezentovali svoje prezentácie o významných osobnostiach a zámkoch. Okúsili sme výrobu perníkov a zoznámili sme sa aj s dielom Mikuláša Kopernika, veľkej osobnosti astronómie, ktorý inšpiroval prácou celý svet. Otvoril nám oči vesmíru a spolu s Giordanom Brunom ukázal, ako naozaj vyzerá...

Foto:

Pridané: 21.3.2019, Mgr. A. Lešigová

Erasmus + Poľsko 4. Day- Art workshop, sports games, water gymnastics show 

Projektové aktivity sú aj plné prekvapení. Najprv sme si vyrobili ozdôbky na veľkonočné obdobie. Pani riaditeľka si nás užila pri osobnom prijatí a následne sa uskutočnil volejbalový turnaj majstrov. Predtým sme však potešili naše žalúdky vynikajúcim obedom v školskej jedálni. Memento priberania kalórií po skvelom obede sme rozpustili na školskom ihrisku a neskôr v bazéne.

Foto:

Pridané: 21.3.2019, Mgr. A. Lešigová

Erasmus + Poľsko 5. Day 

Modernity Centre Mills of Knowledge ", Official End of the meeting at school.
Navštívili sme unikátne múzeum Mlyny poznania. V meste Torun zmenili bývalé mlyny na inštitúciu, ktorej úlohou je popularizácia vedy, techniky, kultúry a vzdelania. Má dve stále expozície, prvá je venovaná náuke o pohybe, v ktorej je najväčšie Foucaultovo kyvadlo v Poľsku. Nemenej zaujímavou je druhá stála expozícia, kde je model koryta rieky od prameňa po ústie, ktorá má monumentálne rozmery. Úžasná je tiež expozícia o Mikulášovi Kopernikovi, galéria a prehliadka detskej tvorby na princípoch fyziky.
Boli sme nadšení týmto múzeom. Naše nadšenie sa vystupňovalo, keď nám boli oficiálne odovzdané certifikáty za naše študijné poznatky. Náš pobyt u hostiteľov nám zbehol ako jarná voda. Každý deň bol úžasný, plný zážitkov. Ale všetko má svoj koniec, a tak tomu je aj teraz. Lúčenie bolo veľmi emotívne. Ďakujeme všetkým partnerom za skvelý týždeň a tešíme sa na najbližšie stretnutie v Prešove.

Foto:

Pridané: 24.3.2019, Mgr. A. Lešigová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022