Projekty školy 

 

ERAZMUS

24.11.2017 17:18

ERASMUS + DEŇ PIATY

  Po náročných pracovných stretnutiach nás čakal zaslúžený oddych v Atenách, Akropolis. Foto: Pridané: 23.11.2017, Mgr. A.Lešigová
23.11.2017 17:44

Erasmus + Deň štvrtý

  Prezentácia slovenského, bulharského, gréckeho, poľského a talianskeho školského systému. Opäť sme v gréckych online novinách! Viac... Pridané: 23.11.2017, Mgr. A.Lešigová Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/
23.11.2017 17:43

ERASMUS + Druhý deň

  Výlet do Olympie a článok v gréckych novinách o našom stretnutí so starostom z Illiasu.   Foto: Pridané: 22.11.2017, Mgr. A.Lešigová Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/
23.11.2017 17:43

Erasmus + Deň tretí

  Návšteva strednej technickej školy a prehliadka pobrežia Jónskeho mora.    Foto: Pridané: 23.11.2017, Mgr. A.Lešigová Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/
23.11.2017 17:42

Prvý deň

Projekt Erasmus + v Grécku (Pýrgos, Ilia, Greece)   Naše stretnutie s gréckym starostom a prezentácie o Slovensku a našej škole ZŠ Matice Slovenskej.   Foto: Pridané: 21.11.2017, Mgr.A.Lešigová Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/

Projekty so zameraním na zdravú výživu

04.11.2016 10:17

PROJEKT ,,HOVORME O JEDLE - CHUTNÉ MAĽOVANIE“

Program   Hlavné zameranie projektu Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia...
04.10.2016 09:40

Viem, čo zjem

Program   Hlavné zameranie projektu Predmetom Projektu je osveta v oblasti zdravej výživy a vyváženého životného štýlu v cieľovej skupine pozostávajúca z povinných a dobrovoľných aktivít. Organizátor a odborný garant projektu Organizátorom...

Projekty so zameraním na vzdelávací proces

03.05.2017 19:36

Projekt DETSKÝ HRDINA V LITERATÚRE

spracovali žiaci VII.A po prečítaní ukážok v učebnici literatúry a vznikol  sumár informácií . Deti ako hrdinovia, ako spomienky autorov na vlastné detstvo aj ako vzorka  súčasnej mládeže zaujali konaním a prežitými dobrodružstvami každého žiaka.
16.03.2017 10:21

Škola otvorená všetkým

Národný projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje. Program   Hlavné...
31.01.2017 14:36

„Prenos skúseností s inklúziou do prostredia základnej školy“

Cieľom projektu „Prenos skúseností s inklúziou do prostredia základnej školy“ je zoznámiť sa formou job shadowingu (hospitácií) na hostiteľských školách s formami inklúzie, organizáciou vyučovania vzhľadom na potreby žiakov so ŠVVP, s využívaním individuálneho vzdelávacieho programu a...
18.01.2017 10:16

Vyhodnotenie projektu finančnej gramotnosti – Vianočná burza

Finančná gramotnosť sa v posledných rokoch stáva viac sledovanou oblasťou zo strany štátnych aj súkromných inštitúcií. Záujem o fundovanosť obyvateľstva v ekonomickej oblasti je veľmi dôležitým ukazovateľom v pripravenosti najmladšej generácie vysporiadať sa s finančnými rozhodnutiami v rozvinutej...
29.11.2016 21:27

3D na bicykli

Program   Hlavné zameranie projektu   Prevencia detskej dopravnej nehodovosti. Prispieť k bezpečnosti mladých cyklistov v rušnom prostredí cestnej premávky. Organizátor a odborný garant...
26.11.2016 15:24

NA HRADE – projekt eTwinning

Mgr. A.Puchalová Do programu sa na medzinárodnej úrovni už druhý rok zapojili žiaci VIII.A triedy pod vedením triednej učiteľky A. Puchalovej. Projekt Na hradě bol vytvorený spoločne L. Proschkovou z Čechtíc v Českej republike a A. Puchalovou na medzinárodnom Slovanskom seminári v...
14.11.2016 19:14

„Pohni kostrou! Povedz áno športu.“

„Pohni kostrou! Povedz áno športu.“ Realizuje: Orbis Institute s podporou Národného športového centra Aktivity: basketbal florbal gymnastika sálový futbal volejbal vybíjaná Koordinátor: Mgr. Kudľa Milan  
06.11.2016 18:26

Záložka do knihy spája školy 2016: Čítam, čítaš, čítame

Náš obľúbený Projekt sme v tomto roku obuli do túlavých krpcov Mateja Hrebendu. Nielen preto, že  sme oslávili 220. výročie jeho narodenia, ale hlavne ako vzor pre našich žiakov. Matej ťažko zrakovo postihnutý sa naučil čítať a dokonca aj tvoril, písal básne a piesne. Daromne...
04.10.2016 10:30

Školské noviny - "TASR do každej školy"

Program Vzdelávací proces Hlavné zameranie projektu Projekt "TASR do každej školy" ponúka bezodplatné využívanie agentúrnych servisov TASR pre všetky školy na Slovensku s možnosťou využitia servisov na vyučovanie, tvorbu školských médií, ale i na tvorbu...
04.10.2016 10:21

Regionálny vianočný recept

V zime sa žiaci VII.A zapojili do medzinárodného internetového partnerstva škôl v programe Etwinning s projektom Regionálny vianočný recept. V rámci svojej etwinningovej premiéry spolu so žiakmi zo Žiaru nad Hronom, Martina a Kollárova vyberali najzaujímavejšie rodinné...
04.10.2016 10:20

e Twinning - VII.A

Program partnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. Do projektu sa zapojili žiaci VII.A.  Koordinátor projektu : Mgr. A. Puchalová Viac...
04.10.2016 10:19

MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU- ESF

Projekt je zameraný na rozvíjanie IKT zručností učiteľov a využitie IKT v edukačnom procese. Cieľom je inovácia vyučovacieho procesu v oblasti získavania IKT kompetencií.                        
04.10.2016 09:57

Škola na dotyk - Moja prvá škola

  EDULAB je unikátne centrum moderných technológií priamo v centre Bratislavy zamerané na efektívne aplikovanie informačných a komunikačných technológií a využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu v procese výučby. Ide o prototyp modernej multimediálnej triedy budúcnosti, ktorá...
04.10.2016 09:56

Projekt " Kingdom", " My country"

V mesiaci máji sme pracovali  na projektoch s II.A triedou pod názvom „ Kingdom“ a s III. A triedou pod názvom „ My country“. V obidvoch projektoch žiaci predstavili svoju krajinu, školu a svoju osobu. Vymysleli príbeh, kde použili...
04.10.2016 09:54

Projekt finančnej gramotnosti

Ak si chceš niečo kúpiť, musíš si na to počkať. Toto je veľmi ťažké pre ľudí v akomkoľvek veku. Táto schopnosť, oddialiť si potešenie, dokáže dokonca predpovedať, aké úspešné dieťa bude, keď vyrastie. Deti v tomto veku by sa mali učiť , že ak niečo skutočne chcú, musia si na t...
04.10.2016 09:52

Jolly Phonics

15.11.2013 00:00 Jolly Phonics - o projekte V školskom roku 2013/2014 sa škola zapojila do projektu Jolly Phonics. Je to program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku, ktorý sa v súčasnej dobe rozbieha na Slovensku. Ide o výučbu anglického jazyka revolučnou metódou...
04.10.2016 09:34

Bezpečne na bicykli

Program Vzdelávací proces Hlavné zameranie projektu: Projekt má vzdelávací charakter, ktorý súťažnou formou vedie deti a mládež k získaniu základných vedomostí, zručností a návykov zameraných na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách z pozície cyklistu, v...
04.10.2016 09:33

Deti a architektúra

Program: Regionálna výchova Hlavné zameranie: Získať vedomosti o architektúre. Podpora projektu: Zapojení do projektu: Žiaci školy, Mgr. M.Režnická – koordinátor projektu   Už aj vrabce na...

Environmentálne projekty

 

 

MODRÁ ŠKOLA

17.05.2016 10:58

Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom

Výstup programu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy opis projektu: Škola môže ovplyvniť dopady klimatických zmien na krajinu dvoma spôsobmi: · reálnymi zásahmi do okolitej prírody, čím ovplyvní mikroklímu v najbližšom okolí · výchovou povedomia potreby...
17.05.2016 10:36

Výstavba spojovacích chodieb, vstupnej haly a šatní

Výstavba spojovacích chodieb, vstupnej haly a šatní pre ZŠ – Úrad vlády SR - Úrad splnomocnenkyne vlády pre národnostné menšiny Bratislava a Mesto Prešov. Hlavným cieľom projektu je dostavba  spojovacích chodieb, vstupnej haly, šatní.  Dôvodom pre tvorbu a realizáciu...
17.05.2013 10:57

Tvorba malých projektov

Pedagogickí zamestnanci školy sa počas letných prázdnin (júl 2013) zúčastnili vzdelávania zameraného na tvorbu malých projektov. Výsledkom zvládnutia teórie a nadobudnutia praktických zručností potrebných pri tvorbe malých projektov, bolo 6 úspešných projektov. Všetky projekty boli zamerané na...

NÁRODNÝ PROGRAM BOJA PROTI DROGÁM

04.10.2016 10:23

Prieskum kyberšikany v školskom roku 2015/2016

Prieskum kyberšikany  Z Národného programu boja proti drogám vyplývajú pre školu úlohy zamerané na prevenciu voči šikanovaniu, fajčeniu, konzumácii alkoholu a iných psychotropných látok. Úlohy sú zapracované do plánu, ktorý vypracovávajú  koordinátori prevencie na...

 

Dobročinné a dobrovoľnícke projekty

 

Prešovskí havkáči


 

 

Prešovskí havkáči

05.02.2017 14:24

Chceli sme pomôcť

Vo víre vianočných príprav sme opomenuli publikovať, ale nezabudli sme prispieť. Spýtate sa komu? Prešovskí havkáči a ich „klienti“, ktorých životné osudy sú mnohokrát veľmi smutné, nenechali našich žiakov ľahostajných. O príbehy nešťastných štvornohých chlpáčov, ktorých sa zbavili ich majitelia,...

Spolupráca

17.05.2016 13:54

Spolupráca s Kanadou

Pracovali sme na projektoch s II.A triedou pod názvom „ Kingdom“ a s III. A triedou pod názvom „ My country“. V obidvoch projektoch žiaci predstavili svoju krajinu, školu a svoju osobu. Vymysleli príbeh, kde použili jednoduchú syntax v anglickom jazyku za pomoci...
17.05.2016 13:55

Spolupráca s anglickou školou

Nadviazali sme spoluprácu s anglickou školou, ktorá nás oslovila ako prvá. Dear Ms Lesigova,   I am reaching out from a London-based special education needs school because one of our colleagues in the UK FCO/High Commission recommended that we get in touch.   As a teaching school, we...
17.05.2016 13:56

Spolupráca s Jolly Phonics center Pezinok

V tomto mesiaci sme mali pracovné stretnutie s riaditeľkou jazykového centra v Pezinku p.Vierou Machálkovou a zast. Hanou Klain. Pozvaní boli učitelia prešovského kraja ako aj zástupcovia školského úradu v Prešove.P. uč. Mgr. Adriána Lešigová predviedla otvorenú hodinu...
17.05.2016 20:44

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Základná škola Matice slovenskej 13 aj touto cestou vyslovuje poďakovanie Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za nezištnú materiálnu pomoc. Poskytnutý dar (laboratórne váhy, laboratórne sklo a chemikálie) bude využívaný pre skvalitnenie práce, ale aj pre...

                              

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Etwinning

Projekty školy

17.05.2016 20:27

Projekty

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022