Galéria najleších

Školský rok 2016/2017

PaedDr. Renáta Rodáková, riaditeľka školy, 30.júna 2017 odovzdala odmeny trom najusilovnejším žiakom školy, ktorí nás reprezentovali na rôznych súťažiach. Cenu riaditeľky školy získala Edita Marcinová z IX. A, Dávid Hudák zo VI.A a Milan Kmecík z VIII.A. Srdečne blahoželáme.

 

Editka Marcinová - úspešná v olympiádach zo slovenského jazyka, anglického jazyka a  chémie,  ocenená za literárny príspevok v celoslovenskom kole internetovej súťaže Nebojím sa slovenčiny .

 

Milan Kmecik – úspešný v okresnom kole Technickej olympiády- 2. miesto,  ocenený v Talentoch 2017 aj  na majstrovstvách SR v orientačnom behu,  úspešný riešiteľ  internetovej medzinárodnej súťaže  iBobor.

 

Dávid Hudák – ocenený v medzinárodnej výtvarnej súťaži - cena Pohronského osvetového strediska Žiar nad Hronom - My sa nevieme sťažovať nahlas so zameraním na ochranu prírody, pripravil najviac príspevkov do súťaže o najlepšie školské periodikum - najlepší školský novinár, úspešný vo výtvarnej súťaži EGO versus EKO a v súťaži Hello Kids - 1. miesto.

Ďakujeme za reprezentáciu školy v školskom roku 2016/2017. Pochvala za reprezentáciu školy bola udelená: Klaudii Feckovej, Natálii Belyovej, Dávidovi Vajdovi, Lukášovi Horváthovi, Simone Baziľákovej, Máriovi Rabatinovi, Samuelovi Vysokému, Petrovi Popovcovi, Ivane Gašparíkovej, Dominikovi Baranovi, Kristíne Ciskovej, Nikole Macejovej, Borisovi Bundzikovi, Kristiánovi Hurajtovi, Lukášovi Richnavskému, Laure Sofii Osvaldovej, Marcovi Fejerčákovi, Alexandre Pravdovej, Miroslave Rolíkovej, Lukasovi Carrolovi, Oliverovi Pribulovi, Markovi Richnavskému. Srdečne blahoželáme.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018