ZRODENIE PREŠOVA

11.01.2017 10:17

Priblížiť sa k histórii kráľovského mesta nás vedie k priblíženiu sa a spoznávaniu vlastnej minulosti , ktorá sa storočiami zapisovala do životov ľudí rôznych národností( Slovákov, Ukrajincov, Rusínov, Maďarov, Nemcov, Poliakov i Židov), do životov ľudí rôznych konfesií( rímskokatolíkov, gréckokatolíkov, evanjelikov, pravoslávnych a izraelitov), do životov ľudí rôznych ekonomických pomerov. Nebola to náhoda, že sa v meste odohrávali závažné politické a mocenské udalosti, ktoré mali vplyv a dosah na celú krajinu- na Slovensko, staré  Uhorsko a neskôr na Československú republiku. Mnohé archeologické  nálezy, počnúc dobou kamennou, bronzovou a železnou až do príchodu Slovanov v 6.-7. storočí,nájdené v tejto malebnej krajine s pohoriami, dolinami  a úrodnými riečnymi terasami sú dôkazom toho, že bola predurčená na súvislé a trvalé osídľovanie.

Mesto Prešov sa rodilo na juhozápadnom svahu terénnej terasy v údolí rieky Torysy. Geograficky leží na súradniciach 49º severnej zemepisnej šírky.

Stredoveké mesto, t.j. osada Prešov, sa kreovala v súvislosti so svojou výhodnou polohou, ktorá jej umožnila byť súčasťou ekonomického života. Prešov ležal na dôležitejšej obchodnej ceste vedúcej od Čierneho mora cez Poľsko k Baltickému moru. Tu sa rozvetvovala do dvoch smerov na Sabinov a NowýSancz a druhý do Bardejova a do Poľska.

 

Po tatárskom vpáde v r. 1241-1242 sa uhorský kráľ Belo IV. snažil oživiť  hospodárstvo a spustošenie krajiny tým, že pozýval cudzích hostí, ktorým poskytoval majetky a rôzne výhody a výsady. Do Prešova začalo prichádzať nielen maďarské obyvateľstvo, ale aj Nemci usádzajúci sa na mieste dnešnej Hlavnej ulice. Prvá písomná zmienka o meste pochádza zo 7. novembra 1247 z listiny Bela IV. aj keď originál sa nezachoval.Mesto sa v nej označuje ako EPURIES.

Na pôvod názvu mesta existuje niekoľko rôznych názorov. V staršej nemeckej  literatúre sa uvádza Langdorf (Dlhá Ves),staršia maďarská zasa uvádza názov Eperjes-od slova jahoda. Spojený je s legendou o pobyte kráľa Bela II.Slepého na území mesta počas prenasledovania svojho synovca Boriča, obvineného zo zrady. Podľa  nej sa kráľ stratil svojmu sprievodu a keďže nevidiaci nevedel nájsť cestu, smäd a hlad zaháňal jahodami, ktoré rástli v hojnom množstve naokolo. Keď ho našli večer rytieri,rozhodol sa z vďačnosti pomenovať neďalekú dedinu podľa jahôd. Z historického hľadiska  však táto povesť nie je opodstatnená.

Najprijateľnejšia verzia vzniku názvu je pôvodné slovanské pomenovanieosobného mena PREŠ. Ako Prešov ho nachádzame v písomných pamiatkach od 16. storočia. Prešov tak začal neodvratne písať svoj pestrý  príbeh.

Foto: Zdroj- internet

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022