Zmena časového rozvrhu hodín

25.10.2012 11:23

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022