Zdravý životný štýl

07.09.2017 17:31

Zdravý životný štýl

Dňa 7.9.2017 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili zaujímavých prednášok a tvorivých aktivít, ktoré sa týkali rôznych tém. Pani uč. Mgr.M.Kališová a Mgr. A.Kupská  oboznámili žiakov 5. ročníka  so zásadami zdravého životného štýlu, viedli rozhovory  s cieľom podporiť prevenciu obezity, telesného a duševného zdravia ,informovali ich tiež o prevencii užívania alkoholu a tabaku  a o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok. V závere zapojili sa do výroby potravinovej pyramídy.

Pani uč. Mgr.I. Lenzová a Mgr. V.Lenz spolu so žiakmi 6. a 7. ročníka sa venovali téme regionálnej výchovy , žiakov oboznámili s regiónom severovýchodného Slovenska ( Národný park Poloniny), spoznali rôzne krásy prírody  a živočíchov žijúcich v tejto oblasti.

Najstarších žiaci  našej školy ( 8.,9. ročník) pod vedením RNDr. M.Širého a Mgr. P.Pankucha sa zúčastnili besedy venovanej ľudským právam, právam detí ,diskriminácií, rizikám práce v zahraničí, obchodovaním s ľuďmi ,otrockou prácou a  rozlišovaniu nenávistných prejavov na sociálnych sieťach. Pod vedením p.uč. Mgr. M.Režnickej zhotovili plagáty k téme ľudských práv.

Pridané: 7.9.2017, Mgr. Kupská

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022