Zdravý úsmev

15.12.2013 10:18

Dňa 4.9.2013 sa uskutočnilo  na našej škole projektové vyučovanie Zdravý úsmev. Projekt realizovali študenti 4. a 6. ročníka LF UK Bratislava,  za podpory spoločnosti Curaprox.

Žiaci sa hravou formou oboznámili  s dentálnou hygienou, naučili  sa, ako sa  správne čistia zuby, ako sa majú o ne  starať   a dodržiavať v každodennom živote pravidlá ústnej hygieny.  Projektové vyučovanie bolo umocnené názornými pomôckami a projekciou.


                                   

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022