Zdravé prostredie – zdravý človek

13.05.2014 18:38

 

Zdravie je pre človeka najcennejšie. Naše zdravie udržuje a upevňuje správne stravovanie, osobná hygiena, pohyb a telocvik, dostatočný odpočinok, správna životospráva. Dňa 9. mája 2014 žiaci I. stupňa si pripomenuli základné zásady zdravého životného štýlu. Prezentáciou na interaktívnej tabuli poukázali na zdravý životný štýl bez alkoholu a drog. Prípravkári sa učili triediť odpad. Nakoniec pani učiteľky pripravili pre žiakov interaktívne hry a rôzne zaujímavé aktivity v okolí školy.

Foto...

  Mgr. Oriňáková, koordinátor drogovej prevencie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022