ZAMYSLENIE - STOJÍME PRED REFORMOU ŠKOLSTVA - dajme kľúč k detskému srdcu.

16.10.2016 11:39

„The world is a looking-glass and gives back to every man the reflection of his own face.“ (W. M. Thackeray)

Dnešný dynamický svet prináša zmeny na každom kroku, školu nevynímajúc. Opäť stojíme pred avízovanou reformou školstva. K lepšiemu? K horšiemu? Nad tým sa musí zamyslieť každý sám. Nech je odpoveď akákoľvek, všetci túžime po živote naplnenom radosťou a šťastím. Kde vziať tú radosť a to šťastie?
Naše deti sú tým bezodným prameňom múdrej detskej filozofie a nefalšovanej radosti. Rozdávajú úlomky šťastia nezištne, aby sme my skladali mozaiku ich detstva.
V čase nárastu agresívnych prejavov detí, v čase citového chladu sa vynára potreba empatizovať dieťa od najútlejšieho veku. Každodenná prax ukazuje, že naše školy sú aj po desaťročiach demokracie zavalené byrokraciou, otrávené častými zmenami a nedostatkom financií. Nedocenený a vyhorený učiteľ najviac blokuje záujem žiaka o školu. Hlavným motivačným prostriedkom sú strach a známka.
V 90-tych rokoch sme zaznamenali renesanciu alternatívnych tried, tvorili sa spontánne, s nadšením a pomerne rýchlo. Boli vyjadrením túžby po slobode a tvorivosti učiteľov. No stroskotali na nepochopení rodičov, kolegov aj vedenia školy. Strašiak „monitor“ odradil aj odvážnejších.
Súčasná škola stojí pred naliehavým riešením školských problémov.
Koľko je učiteľov, ktorí rozumejú mládeži? Kde sa v nás berie dospelosť? Ako rýchlo zabúdame na detstvo! Prečo sa s vekom uzatvárame do klietok kompromisov? Prečo narastieme len do výšky platov? Prečo nenarastieme do výšky svojich snov? Hľadajme kľúč k detskému srdcu, hľadajme spoločnú reč s deťmi! Odkrývajme svet poznania tým, ktorí nám tak veria! Nosme talizman detstvo, prináša šťastie.

MarKr

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022