Záložka do knihy spája školy

08.10.2014 19:58

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2014  už 5. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy s témou- Moja obľúbená kniha.
Od 23. septembra 2014 sa aj naša škola pustila do záložiek, pretože ich tvorba má už v našej škole tradíciu a zúčastnili sme sa všetkých doterajších ročníkov projektu. Žiaci 1. stupňa s pomocou svojich učiteliek hovorili o svojich obľúbených knihách, z niektorých si prečítali úryvky  a výtvarne spracovali tému, ktorá zarezonovala pri čítaní. Ani žiaci 2. stupňa sa nedali zahanbiť a s učiteľkami slovenského jazyka siahli do regálov knižnice domácej aj školskej a aktuálne dojmy na hodinách výtvarnej výchovy či v krúžkoch premenili na  atypický záložkový obraz. Vítaný bol každý originálny grafický prejav s vecnými prvkami, farebne a kompozične  zaujímavý, harmonický, ale hlavne výsostne detský.
Záložky sú vystavené vo vestibule školy dovtedy, kým nebudú odoslané partnerskej  škole vo Vrábloch.  Záložky žiaci ešte tvoria a očakávame druhú vlnu krásnych výtvorov. Príďte si ich pozrieť a pochváľte spolužiakov i sami seba.
      Mgr. M. Režnická

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022