Záložka do knihy spája školy

02.04.2014 19:37

 4. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorú organizovala Slovenská pedagogická knižnica v októbri tohoto školského roku, boli záložky našich žiakov zaradené do celoslovenského výberu a zverejnené v Hodnotení projektu. Pripomenieme len, že do projektu sa zapojilo 742 škôl zo Slovenska a Čiech, 320 škôl aj písomne zhodnotilo priebeh projektu, do výberu bolo zaradených 50 škôl a medzi nimi sa nachádza aj tá naša.

Tu sú tie krásne záložky do knihy...                                         Mgr. Režnická

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022