Záložka do knihy spája školy 2016: Čítam, čítaš, čítame

06.11.2016 18:26

Náš obľúbený Projekt sme v tomto roku obuli do túlavých krpcov Mateja Hrebendu. Nielen preto, že  sme oslávili 220. výročie jeho narodenia, ale hlavne ako vzor pre našich žiakov. Matej ťažko zrakovo postihnutý sa naučil čítať a dokonca aj tvoril, písal básne a piesne. Daromne neposedával, putoval, pomáhal študentom, komunikoval so známymi osobnosťami kultúrneho života. Taký bol a takého sme  sprostredkovane uviedli medzi našich žiakov.

Preto sme  zhotovenie záložky do knihy  rozšírili o zážitkové pátranie po Matejovi Hrebendovi, prvom kolpoltérovi slovenských kalendárov a kníh, bez ktorého by možno nebolo kam záložku vložiť. Žiakov sme  motivovali pripravenými ukážkami z Matejovho života, putovania po Slovensku až do Viedne a Nyregyiházy,  jeho  priateľstvom s Ľudovítom Štúrom aj ďalšími významnými osobnosťami tohto obdobia našej histórie. Žiaci si „obuli“ túlavé Matejove krpce, putovali po mestských knižniciach a hľadali dostupné  informácie  a fotografie o 1. slovenskom gymnáziu v Revúcej, na vzniku ktorého sa Matej Hrebenda podieľal svojimi ťažko získanými a ušetrenými 200 zlatými a ktoré často navštevoval. Kreslili mapu putovania, zaznamenávali mestá a miesta, maľovali Matejove portréty, jeho obchodík, čítali knihu V.Šikulu „Matej“ a Knihu od Ľ.Zúbka  „V službách Mateja Hrebendu“. K najdôležitejším kapitolám Matejovho života vytvárali písané listy a ilustrovali skutočnosti, ktoré ich zaujali. Záložky naši žiaci tvorili pre chudobných študentov gymnázia, tak sme sa „hrali“, ale dobre vedeli, že sú pre družobnú školu v B.Bystrici. Aj takto zaujímavo sa dá posilňovať národné povedomie a hrdosť na rodnú vlasť v rámci krásneho projektu Záložka.

 

Počas realizácie projektu Záložka sme sa so žiakmi zúčastnili aj „Čítania v parku“ a besedovali s pani Oľgou Feldekovou a keďže pani Feldeková má úžasný dar slova, zaujala žiakov natoľko, že feldekovské knihy išli v žiackej knižnici na dračku.

Pri spracovaní záložky bol prijateľný každý grafický prejav žiaka. Neobmedzovali sme žiakov  tematicky ani technikou spracovania.  Tak sa na záložkách objavili  postavičky rozprávkových bytostí, zvierat, kvetov, citáty z kníh, ktoré žiaci čítali.  

 

Tvorenia  sa v našej škole zúčastnilo 274 žiakov od 1. po 9. ročník.

 

Žiaci boli vopred oboznámení s kritériami, ktoré by mala záložka spĺňať:  kreatívna kresba, maľba, kombinovaná technika, vystrihovanie, lepenie, vytváranie z textilu, špagátu, z kartónu. Tvar a farebnosť záložky  si určil  každý žiak sám.

Najčastejšia technika zhotovenia záložky  na 2. stupni bola kolorovaná kresba, maľba suchým pastelom a kombinovaná technika.  K maľbe  žiaci pridali rôzne efekty, napríklad koráliky, vystrihované pohľadnice, obrázky z časopisov, samolepky...

Žiaci 1. stupňa využili aj vystrihovanie a kombinovanie papiera s prírodným materiálom, vyrobili zrkadielka, zvieratká...

Najvydarenejšie záložky  boli zverejnené na paneloch vo vestibule školy, kde si ich mohli pozrieť všetci žiaci, učitelia aj rodičia a návštevníci školy. Fotografie záložiek boli zverejnené na webovej stránke školy.

.....

Na projekte sme pracovali od polovice septembra do polovice októbra 2016. Našej škole bola vybraná partnerská škola zo Slovenska, konkrétne ZŠ Jána Bakoša, Banská Bystrica.

Kontakty a informácie o priebehu projektu sme si vymenili s družobnou partnerskou školou prostredníctvom e-mailovej pošty. Vytvorené záložky sme zaslali Mgr. Alžbete Riškovej do ZŠ v Banskej Bystrici.

 

Projekt Záložka do knihy spája školy je pre našich žiakov už tradične malá slávnosť farieb a krásneho slova, tvorenia a hľadania.

Srdečne ďakujeme organizátorke  projektu,  milej pani Mgr.Rozálii Cenigovej, za skvelé nápady, za trpezlivú a priateľskú komunikáciu a možnosť udržiavať krásnu tradíciu podnecujúcu k čítaniu a získavaniu nových kamarátov v literatúre.

 Ďakujeme  aj za získanie nových priateľov v družobnej škole a mnoho krásnych zážitkov spojených s čítaním i tvorením.

 

 

Koordinátorka Mgr.Mária Režnická

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022